Drivkraften att dricka lagom är grunden för Systembolagets app Måttfull

Kund | Systembolaget

Projekt | App

Hur påverkad blir du av alkohol, och vilka verktyg finns för att dricka med måtta? Den nya appen Måttfull stöttar dig i att reflektera över din konsumtion och ger verktyg för att påverka hur och när man dricker. I arbetet har Antrop varit med och hjälpt Systembolaget att hitta rätt målgrupp, syfte och utformning.

Systembolagets nya app Måttfull stöttar användaren att få koll på sin alkoholkonsumtion.

Systembolagets nya app Måttfull stöttar användaren att få koll på sin alkoholkonsumtion.

I första hand är Systembolagets tjänst Måttfull till för den som är nyfiken på sin egen alkoholkonsumtion och vill kunna reflektera kring den med hjälp av innehållet i appen. Den är utformad för att stötta användaren att göra mer hälsosamma val. För vad händer när du byter ut ett glas vin mot en öl? Om du dricker långsamt eller ökar takten? Och vad kan du själv göra för att dricka måttfullt? 

Appens syfte är att ge insikt och fördjupad kunskap om det egna drickandet och dess effekter. Och vad det innebär att dricka "måttfullt". Användaren kan logga den alkohol hen dricker och se hur den påverkar kroppen.

Appen visar: 

  • Användarens berusningsgrad i en graf.
  • Historik som ger insikter om användarens vanor.
  • Vilka faktorer som påverkar berusningsgraden.
  • Hur många kalorier dryckerna innehåller.

Populär Systembolaget-app till grund för nyutveckling

Måttfull bygger till viss del på en annan app från Systembolaget. Promillekoll kom 2012 och överträffade då förväntningarna både i antal nedladdningar och uppskattning hos användaren. Men appen stoppades av Apple och Google på grund av ändrade regelverk 2016. Efter några år ville Systembolaget se om det gick att skapa ett motsvarande verktyg. 

Så kartlades aktuella målgrupper

För att hitta rätt målgrupp för den nya appen började vi med att titta på aktuell statistik om svenskarnas dryckesvanor. Vi gjorde en omvärldsbevakning där vi tittade på liknande appar, och utförde ett antal djupintervjuer för att ringa in målgruppen. 

Tester visade att promillenivån, som var fokus i den första appen, inte var det man främst var intresserad av att veta mer om. Tvärtom tyckte många att det var svårt att relatera till en promillesiffra. Användarna vill förstå och få koll på hur mycket olika drycker, mängden och tempot påverkar en, och var gränsen går mellan ett måttfullt drickande och överkonsumtion. 

Maria Franzén, UX-designer på Antrop, har varit konsult hos Systembolaget Inhouse och inom sitt uppdrag  drivit och lett arbetet med att utveckla appen Måttfull.

– När vi fokuserade på drivkrafterna hos användaren, nyfikenheten att reflektera över sitt drickande, kunde vi också helt släppa det fokus på ålder och kön som vi haft med tidigare i projektet. Det var inte avgörande för utformningen av appen, säger Maria Franzén.

De samlade insikterna ledde till att en ny målgrupp togs fram, nämligen alla som är nyfikna på hur alkohol påverkar kroppen och som vill dricka måttfullt. Även syftet med appen uppdaterades.

Måttfull - Systembolagets reklamfilm

Alkoholforskare till hjälp

Nästa steg blev en designstudio, för att generera många idéer på kort tid utifrån de insamlade insikterna. Gruppen bestod av Antrops Maria Franzén, Systembolaget Inhouse och medarbetare från verksamheten som tillsammans skissade på funktioner, tonalitet och känsla för appen. 

– Vi byggde upp en prototyp på det framtagna konceptet och genomförde användningstester. Arbetet skedde sedan iterativt och med löpande tester av olika flöden och delar i appen.

Parallellt pågick arbetet tillsammans med alkoholforskare från ett beroendecentrum, en innehållsproducent samt ansvariga experter på Systembolaget där man tog fram en gedigen samling fakta. Här finns information om hur kroppen påverkas av den alkohol man dricker, dagen efter och på sikt. Ämnen som bakfylla, ångest, trötthet och sämre fokus belyses, men även vilka kroppsliga faktorer som påverkar berusningsgraden, som dagsform, fysik och gener.

– Att jobba tillsammans på detta sätt, resurskonsult med spetskompetens, experter från verksamheten och medarbetare på Kommunikationsavdelningen ger verkligen fina resultat både vad gäller utveckling av arbetssätt och faktiska leveranser och resultat, säger Carolina Nilsson, Enhetschef Kommunikationsstrategi på Systembolaget. 

Användarna uppskattar appen

Sedan den lanserades har Måttfull fått fina betyg i App Store. 4.8 av 5 och kommentarer som:
"Minns den här appen i sitt förra format. Har saknat den under de år den inte fanns. Dricker redan måttligt men det är himla roligt att hålla lite koll. Tack! 💯👍🏻" och "Riktigt bra app för ett bra syfte! Snygg grafik!"

Måttfull finns att ladda ner kostnadsfritt i App Store och på Google Play.

Systembolagets uppdrag är att med ensamrätt och med ansvar och god service, sälja alkoholdrycker samt att informera om alkoholens skadeverkningar. Systembolagets syfte är att begränsa alkoholens skador i samhället. Deras vision är ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.

systembolaget.se

Sara Nero

Hör gärna av dig om du vill veta mer

Sara Nero

073-066 20 36
[email protected]