Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

AI-Discovery: Hur kan AI stötta framtidens kundmöte?

Artificiell intelligens är nästa stora steg i den digitala transformationen. Dess utveckling påverkar hur kunder beter sig och skapar nya och större förväntningar på företags och organisationers tillgänglighet och service. I detta blir möjligheterna med AI allt viktigare. Tillsammans med Försäkringskassan undersökte vi hur AI kan vara en hjälp för att skapa mer personliga, effektiva och innovativa interaktioner mellan Försäkringskassan och deras kunder samtidigt som det kan stötta internt i komplexa ärenden.

Kund: Försäkringskassan
Vi arbetade med: AI-discovery, Insiktsarbete, Innovationssprint, Idégenerering, Konceptutveckling

Hör av dig om du vill veta mer!

Sara Nero

073-0662036