Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

En grönare digital tjänst är bättre för din affär

Digital hållbarhet, alltså hur stor klimatpåverkan ditt surfande, streamande och din webbplats orsakar, har länge varit en blindfläck för många – till och med företag med stort hållbarhetsfokus. Men det finns mycket att vinna på att göra din digitala tjänst grön, inte minst för din framtida affär.

Publicerad: 10 juni 2021
Lästid: 8 min

Illustration som föreställer en vattenkanna som vattnar en växt.

Oavsett från vilket håll du angriper frågan är en grön webbplats det bästa alternativet. För hållbarhetsmedvetna företag, med allt mer klimatkräsna kunder, är din produkts klimatpåverkan en fråga du måste kunna besvara, och försvara. Att göra en webbplats grön medför också att laddningstider minskar, onödigt eller dåligt presterande innehåll sållas bort, och kundens väg till rätt information görs så kort som möjligt. En grön webb är helt enkelt det bästa — för affären, användaren och planeten. 

Mät, förstå och agera för digital hållbarhet

Vad innebär det då att en webbplats eller digital tjänst är “grön”? Jo, ur ett hållbarhetsperspektiv handlar det om hur mycket koldioxid som släpps ut när sidan används. För varje gång en webbplats laddas genereras koldioxid på en server någonstans i världen. Hur stor mängd det handlar om går att påverka, ofta med ganska enkla medel. 

Första steget mot digital hållbarhet är att mäta utsläppen från sin digitala tjänst. Det ger förståelse för hur hållbar, eller ohållbar, den är. För att mäta webbplatsens, eller den digitala produktens, klimatpåverkan och sidvikt finns verktyg du kan använda. Antrop använder EcoPing, en onlinetjänst som vi har ett partnerskap med. EcoPing ger dig möjlighet att få rapporter för att se hur din digitala hållbarhet utvecklas över tid, och du får även förbättringsförslag.


Användarna allt mer medvetna

Användarna av digitala lösningar blir allt mer engagerade i hållbarhetsfrågan. Här märker vi stor skillnad från hur det såg ut för bara några år sedan. Undersökningar, bland annat från Ungdomsbarometern, som är Sveriges ledande analysföretag inom områden som påverkas av vad unga tycker, tänker och gör, visar att allt fler konsumenter tycker att det är viktigt att företag minskar sina klimatutsläpp. Klimatförändringarna är dessutom det framtidsproblem som unga oroar sig mest för. 87% av de mellan 18-35 år tycker att det är viktigt att leva hållbart. Att vara transparent kring hur mycket koldioxid din digitala tjänst släpper ut är ett sätt att öppna upp för en dialog med användaren, och att visa att digital hållbarhet är en prioriterad fråga. 

“En hållbar affärsmodell kräver att ett företag ser över och mäter koldioxidutsläpp i alla led i affärskedjan. Det finns ambitiösa mål uppsatta både på global och nationell nivå till 2030. Alla koldioxidekvivalenter räknas!”

Sarah Isaksson, Head of Sustainability, Antrop

Det handlar om trovärdighet, och om affären

Att arbeta aktivt med den digitala hållbarheten är viktigt för din framtida affär. Om du behöver hjälp med vad och hur du kan göra, eller står i startgroparna för att utveckla en ny tjänst – kontakta oss gärna. 

NYHET: Nu erbjuder vi tjänsten Digital hållbarhetsanalys.

Ny kurs i Antrop Academy: Arbeta med digital hållbarhet i din organisation

Digital hållbarhet är en ofta förbisedd men konkret hållbarhetsaspekt. Förbisedd, eftersom få faktiskt vet om på den. Men konkret eftersom att vi med relativt enkla medel kan få ner utsläpp från våra hemsidor. I den här kursen ger vi dig verktyg för att arbeta med digital hållbarhet i din organisation.

Läs mer och anmäl dig.

Prata med mig om du vill veta mer om hur ni kan skapa en grönare digital tjänst.

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator