Antrop antar klimatutmaning med appen Deedster

Deedster är en tjänst för företag och privatpersoner som vill jobba för att stoppa klimatförändringarna och konsumtionens negativa inverkan på planeten. Under november 2021 kör Antrops anställda en klimatutmaning med hjälp av appen.

Klimatet är vår tids ödesfråga. Därför känns det både viktigt och inspirerande att vi har fått arbeta med startup-bolaget Deedster, som gör det enkelt och roligt att vara klimatsmart. Antrops vision och fokus är att förändra världen med design. Den största skillnaden kan vi göra i våra uppdrag där vi mäter andelen hållbara projekt, väljer våra kunder med omsorg och designar för en bättre värld. Men vi behöver, som alla andra, även reflektera kring hur stor påverkan individen ger upphov till utifrån de val vi gör i vår vardag. Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas cirka 4 planeter. Därför kör vi nu igång Antrops hållbarhetsutmaning med hjälp av Deedster.

Win-win för klimatet

– I Deedsters utmaning får vi möjlighet att lära oss mer om hur vi kan minska vårt eget koldioxidavtryck. En win-win både för Antrop och planeten! Vi har varit med på Deedsters resa från början, så det känns kul och självklart att anta deras utmaning, säger Zandra Rauchwerger, Antrops VD.

Med i utvecklingen av Deedster

Med metoder inom tjänstedesign, strategi och visuell design tog Antrop tillsammans med Deedster fram en stark varumärkesidentitet, målgruppsbeskrivningar och ett attraktivt kunderbjudande inför appens lansering 2018. Läs gärna mer om hur det gick till här.

Zandra Rauchwerger

På jobbet, och genom vårt arbete, jobbar vi hårt för att skapa skillnad och hela tiden utmana hur vi som företag och konsulter kan göra mer. Nu utmanar vi även hur vi som privatpersoner kan göra positiva förändringar.

Zandra Rauchwerger, VD Antrop

Om Deedster

I appen får användaren hjälp att agera 
och konsumera på ett sätt som minskar klimatpåverkan och skapar hållbarhetsnytta. Med Deedster kan användaren beräkna sitt klimatavtryck genom att svara på frågor om exempelvis matvanor och hur ofta man pendlar etc. När man vet hur stort det egna avtrycket på klimatet är blir det lättare att se vad som kan göras för att minska det. I Deedster finns ett antal utmaningar och genom quiz lär sig användaren mer om klimatet inom olika teman. 

I april 2021 nådde Deedster milstolpen 500 000 deeds för klimatet.

deedster.com