KUNDFOKUSERAD ORGANISATION

Kundfokus är inte ett mindset–det är ett arbetssätt. För att leverera framgångsrika och träffsäkra tjänster över tid, behöver företag arbeta kundfokuserat i praktiken.

Kundfokuserad organisation

Fokusera på kundupplevelsen eller halka efter

Internets framfart i affärsvärlden har bidragit till att makten över information och kommunikation allt mer förflyttats från företaget till kunden. All information kring köpbeslut finns online och det finns alltid någon som syns mer eller levererar snabbare och billigare.

Relationer och lojalitet är viktigare än någonsin och då är kundupplevelsen företagets främsta konkurrensfördel. De företag som inte lyckas designa tjänster och produkter som underlättar kundernas liv kommer att halka efter.

 

Hur du inför kundfokuserade arbetssätt

Det är lätt att hävda att man är ett kundfokuserat företag. Det svåra är att hitta en metodik och organisationsstruktur som stödjer den ambitionen. Att tillsätta en Customer Experience Officer (CXO) är ett steg i rätt riktning men titeln är inte det viktiga. Framgångsrika organisationer har en tydlig arbetsprocess med kundens upplevelse i fokus. Genom att låta kundinsikter styra hela organisationen kan man bli kundfokuserade på riktigt. Att göra det är lättare sagt än gjort och många organisationer saknar t ex målstyrning, metod, kompetens, kultur och rätt organisationsstrukturer för att göra det möjligt.

Ett bra sätt att införa nya arbetssätt på är att börja i liten skala. Att sätta upp ett mindre projekt med ett tvärfunktionellt team och en kundfokuserad arbetsprocess. Det projektet kan sedan få statuera exempel inom organisationen i syfte att skala upp och sprida arbetssättet internt.

Skulle din organisation vinna på ett mer kundfokuserat arbetssätt?

Prata med kundansvarig som gärna berättar mer om hur vi kan hjälpa.
Erik Hammarström
+46(0) 733 210 720
[email protected]