Hållbarhetsdesign

Hållbarhetsdesign handlar om att innovera tjänster och arbetssätt så att verksamheten målmedvetet styr mot ökad hållbarhet. Utifrån beteendeekonomisk forskning och metoder inom design thinking hjälper vi er att lösa hållbarhetsutmaningar, ta fram en hållbarhetsstrategi eller arbeta affärsstrategiskt mot FN:s globala mål.

Framtidssäkra era tjänster och affärsmål

Världen håller på att ställa om från linjär till cirkulär ekonomi och vi står inför stora hållbarhetsutmaningar. Hållbarhetsdesign passar för att ta sig an komplexa utmaningar inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Med design thinking-metodik tar vi ett helhetsgrepp om din utmaning och designar tjänster och affärsmodeller som löser utmaningen. Vi hjälper er att utforska, innovera och ta fram cirkulära tjänster. För idag vet vi att en hållbar affärsmodell krävs för att nå framgång och stark kundlojalitet.

Exempel på utmaningar som hållbarhetsdesign kan lösa:

  • Minska klimatpåverkan
  • Skapa en cirkulär affärsmodell
  • Göra det enkelt för kunderna att välja hållbart
  • Motverka psykisk ohälsa och stärka medarbetares välmående
  • Leverera patientsäker och tillgänglig vård
  • Utveckla engagerande demokratiprocesser
  • Bättre integrera nyanlända
  • Bygga hållbara, tillgängliga och smarta städer
  • Skapa säkra onlinetjänster och upplevelser för barn och vuxna
  • Ta fram en bra strategi som formulerar och hjälper er nå era hållbarhetsmål

Tre olika designgrepp för en bättre värld

Det finns olika sätt att jobba med hållbarhetsdesign. Vilken metod som passar bäst för dig beror på vilken utmaning ni står inför.

1. Hållbarhetsdesign för affärsutveckling

Kreativ problemlösning, innovation och design thinking-metodik för att lösa en utmaning eller hitta hitta nya affärsmöjligheter utifrån FNs globala hållbarhetsmål. Ni får träna på kreativa metoder och arbetssätt, jobba med innovation och lära er  utnyttja digitaliseringens möjligheter. Det här sättet att arbeta med hållbarhetsdesign passar särskilt väl för komplexa utmaningar på flera nivåer i organisationen och med flera intressenter, till exempel ställa om till cirkulär ekonomi.

2. Beteendedesign för hållbara val

För att lösa vissa hållbarhetsutmaningar behöver du påverka och förändra era kunders eller användares beteenden. Vi på Antrop kan då hjälpa er att designa alla era kontaktytor med kunder på ett sätt som gör det enklare att välja hållbart.

3. Hållbarhetsstrategi som går att realisera

Vi hjälper er att inkludera hållbarhet i er övergripande affärsvision och ta fram en strategi för att förverkliga visionen. Genom att sätta upp tydliga mål, formulera aktiviteter och KPI:er och visualisera vägen framåt stärker vi era chanser att genomföra hållbarhetsstrategin. 

Metod som möjliggör lösningar

Arbetsprocessen anpassas till de specifika utmaningarna i varje projekt och metoden är delas in i tre faser. Först utforskar vi befintlig kunskap, kunskapsluckor och tankefällor.

Utifrån det gör vi en intressentkartläggning och en behovsanalys för att förstå era kunders beteenden och drivkrafter. I en kreativ innovationsfas idégenererar vi tillsammans med er och visualiserar möjliga lösningar.

I sista fasen handlar det om att realisera koncept och göra dem användbara och attraktiva. Här ingår också tester av lösningarnas hållbarhetseffekt, designjusteringar och implementering. Med hållbarhetsdesign utvecklar ni arbetssätt och tjänster som verkligen gör skillnad och leder er verksamhet mot ökad hållbarhet. På köpet får ni en kundlojalitet som är välgrundad och framtidssäkrad.

Våra beteendevetare, strateger och designers identifierar era utmaningar utifrån djup kundförståelse. Ni får förslag på lösningar och konkreta verktyg som hjälper er att jobba mot de globala målen och möta de hållbarhetsutmaningar just din organisation står inför.

Fanny von Heland, hållbarhetsdesigner Antrop

Prata med oss om du vill veta mer

Sara Backlund

Sara Backlund

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Läs mer

Vi är experter på att förstå vad människor behöver och vad de drivs av. Med våra metoder kan vi skapa riktigt bra kundupplevelser i alla branscher.