Beteendedesign

Beteendedesign handlar om att förstå och strategiskt ingripa i viktiga ögonblick av beslutsfattande för att “knuffa” användare mot ett önskat beteende. När sådana diskreta ögonblick utnyttjas och designas väl kan de få djupgående effekt på våra beteenden.

Beteendedesign för en hållbar samhällsutveckling

Beteendedesign är ett område som vuxit sig allt större och används inom bland annat politik, ledarskap och företagande. Anledningen är att man med hjälp av beteendedesign kan påverka människor och förändra tankar, känslor och handlingar.

För oss på Antrop är beteendedesign ett sätt att forma beteenden som leder till en hållbar samhällsutveckling. Vi utgår från ett specifikt beteende hos era användare som behöver förändras för att stärka er organisations bidrag till en hållbar utveckling, eller er förmåga att lösa en samhällsutmaning.

Beteendedesign är en bra metod för att:

  • Identifiera stunder av beslutsfattande som kan leda till olika användarbeteenden
  • Maximera er positiva påverkan
  • Lära er känna igen och designa bort dolda hinder som gör att användare fastnar i vissa beteendemönster
  • Utvärdera nyckelfunktioner
  • Utvärdera och ompröva befintliga designfunktioner genom att utnyttja insikter från beteendedesign

Beteendevetenskapliga och psykologiska metoder

Vi börjar med att skapa förståelse för bakgrunden till era användares beteenden och använder sedan beteendevetenskapliga och psykologiska metoder för att designa en gräddfil mot hållbara val och beteendemönster. Vi minskar med andra ord inte era användares valfrihet utan gör det enklare och mer motiverande att agera hållbart.

Vi hjälper er genom hela designprocessen – utforskar beteenden, designar nya kontaktytor, jobbar iterativt med att förbättra designen utifrån kundinsikter och utvärderar hur användarnas beteenden förändras.

Baserat på Khanemans och Thalers forskning

Området beteendedesign började få uppmärksamhet i och med att Daniel Khaneman, författaren till Thinking Fast and Slow, fick Nobelpriset i ekonomi 2002, och mer nyligen när Richard Thaler fick Nobelpriset i ekonomi 2017. Både Khaneman och Thalers forskning handlar om hur människor fattar beslut och varför vi så ofta handlar oförnuftigt.

Beteendedesign tar avstamp i forskning om beslutsfattande, men tar steget längre och använder insikter från forskning för att designa nya beteenden.

Vi berättar gärna mer

Sara Nero

Sara Nero

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Läs mer

Vi är experter på att förstå vad människor behöver och vad de drivs av. Med våra metoder kan vi skapa riktigt bra kundupplevelser i alla branscher.