Stöd till utsatta barn

Under 2016 ökade mängden ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i Sverige. Situationen kräver att fler privatpersoner engagerar sig frivilligt för hjälpa utsatta barn. Antrop och Socialstyrelsen har jobbat tätt ihop med tjänstedesign för att hjälpa kommuner hitta fler eldsjälar.

Matcha rätt personer med rätt uppdrag

Antrop har hjälpt Socialstyrelsen att utveckla en digital tjänst för att hjälpa kommuner få in fler lämpliga privatpersoner som friviliigt anmäler sig för att ge stöd till utsatta barn och ungdomar.

Kommunerna får redan idag in ett stort antal ansökningar från personer som är intresserade av att bli familjehem, jourhem, kontaktperson eller god man. Tyvärr är det många som ansöker som inte kvalificerar sig för uppdragen. Dessa eldsjälar skulle kunna ges bättre vägledning för att engagera sig i andra uppdrag eller organisationer.

Idag skiljer sig mängden information som olika kommuner tillhandahåller. Socialstyrelsen behövde därför en lösning som hjälper kommuner med mindre resurser att nå ut med information om uppdragen. För att kunna matcha rätt personer med rätt uppdrag utgick Antrop från tjänstedesignmetodik för att ta fram en lösning som baserar sig på behov hos potentiella uppdragstagare.

Vad får människor att agera?

Antrop genomförde en gedingen fältundersökning för att ta reda på vilket stöd människor behöver för att ta steget att engagera sig.

Intervjuer och användningstester genomfördes med både med existerande och potentiella uppdragstagare. De kundinsikter som genererades översattes till kundresor och målgruppbeskrivningar med tydliga olikheter i beteende och drivkrafter.

Gemensamt för målgrupperna var en stark önskan om att verkligen förstå hur det kommer att bli när man antar ett uppdrag samt behovet av stöd från andra som engagerar sig. Med utgångspunkt i detta, genomfördes flertalet workshops mellan Socialstyrelsen och Antrop för att kunna dra nytta av varandras expertis. 

En sajt som inspirerar till handling

Baserat på idé- och konceptworkshops jobbade Antrop med digital design och tog fram ett koncept för sajten mininsats.se där potentiella uppdragstagare kan gå in och ta del av verkliga berättelser från tidigare uppdrag.

Sajten bygger på att komplettera torr fakta med historieberättande från tidigare uppdragstagare. Genom att skapa emotionellt engagemang, större förståelse och realistiska förväntningar kommer rätt personer söka uppdragen.

Som resultat av projektet upprättades även ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att göra det möjligt för privatpersoner att direkt kunna agera genom att anmäla sitt intresse. 

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Större delen verksamheten är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden.

Socialstyrelsen.se

Vi berättar gärna mer

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Sara Backlund

Sara Nero (f.d. Backlund)

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]