Koll på soc stöttar barn i kontakt med socialtjänsten

Kund | Socialstyrelsen

Projekt | Digital tjänst

För att möta barn och ungas behov av stöd och information om, och i kontakt med, socialtjänsten tog Socialstyrelsen hjälp av Antrop. I tätt samarbete med teamet på Socialstyrelsen har vi designat om tjänsten Koll på soc, utifrån målgruppens beteenden och behov. Tjänsten blev ett av de viktigaste projekt vi har jobbat med.

Skolamat

Utmaning

Många barn känner inte till sina rättigheter

Socialtjänsten, "soc", har ett särskilt viktigt ansvar för att barn och ungdomar ska ha det bra när de växer upp. Men många barn och unga idag vet inte vilka rättigheter de har i kontakt med myndigheter, eller vilken hjälp de kan få. "Koll på soc" är ett stöd för barn som redan är i kontakt med soc, har funderat på att kontakta soc, eller vill veta mer om vad soc gör.

En första versionen av sajten lanserades 2016, med målet att stötta barn och unga med information om soc. Men sajten användes inte i den utsträckning man hoppats. Varken av barnen eller som stöd av socialtjänsten. Det krävdes ett omtag, och här kom vi på Antrop in i bilden. 

Fokus i uppdraget är att stödja och stärka barn och unga, och att alla har rätt till samma information oavsett i vilken kommun de bor eller vilka vuxna det har omkring sig.

Process

Insikter och intervjuer med barn

För att skapa en tjänst som möter barnens behov har vi gjort gedigen research. Insikterna bygger på rapporter från 450 barn, omvärld- och gap-analys. Antrop har även genomfört egna djupintervjuer med unga som har varit i kontakt med socialtjänsten. Den övergripande insikten var att barn upplever sig ha litet värde i kontakten med socialtjänsten.

När barn saknar information så fyller de själva i tomrummet och hittar på sin egen version. Utan information kan de heller inte vara delaktiga. För att vara delaktig behöver barnet förstå, få tid och utrymme.

Koll på soc ska även fungera som stöd för vuxna i kontakten med barn och unga.

– Antrop genomförde ett antal samskapande möten med personal inom socialtjänsten för att säkerställa att tjänsten fungerar med den information som barnet får i fysiska möten på socialtjänstkontoren, säger Jenny Pettersson Lindberg, tjänstedesigner på Antrop.

Resultat

Visuellt, lättillgängligt, på barnens villkor

Det är flera faktorer som avgör hur barnen upplever informationen. Exempelvis att innehållet är visuellt, och att det presenteras i en mix med video eller illustrationer som stöd. Därför har Koll på soc stort fokus på visuellt material, och illustrationsmanéret har testats av med barnen under arbetets gång. Barnen guidas med innehåll både före, under och efter besöket på soc.

Koll på soc finns idag på svenska, engelska och arabiska.

Antrop samskapar med bland annat teamet från Socialstyrelsen.

Om Koll på soc

Nya Koll på soc lanserades våren 2021 och är en sajt om socialtjänsten för den som är under 21 år. Sajten är ett stöd för barn och unga som redan är i kontakt med soc, har funderat på att kontakta soc för att de mår dåligt, eller vet någon annan som mår dåligt och vill veta mer om soc.

På Koll på soc finns bland annat information om vad soc gör, tips inför möten och hjälp för den som vill ta kontakt. Till sajten hör också en Youtube-kanal.

kollpasoc.se