Stöd för barn i kontakt med socialtjänsten

Kund | Socialstyrelsen

Projekt | Digital tjänst

För att möta barn och ungas behov av stöd och information om, och i kontakt med, socialtjänsten tog Socialstyrelsen hjälp av Antrop. I tätt samarbete med teamet på Socialstyrelsen har vi designat om tjänsten Koll på soc, utifrån målgruppens beteenden och behov. Tjänsten blev ett av de viktigaste projekt vi har jobbat med.

Fokus i uppdraget var att skapa en tjänst som mötte barnens behov och rätt till samma information oavsett vart i landet de bodde eller vilka vuxna de hade omkring sig. Med hjälp av gedigen research, djupintervjuer och designstudios tog vi fram en ny digital upplevsle, både visuellt, interaktivt och innehållsmässigt.

Med barnens behov i centrum - i alla steg
När barn saknar information så fyller de själva i tomrummet och hittar på sin egen version. Utan information kan de heller inte vara delaktiga. 
För att vara delaktig behöver barnet förstå, få tid och utrymme. 

Därför byggde hela vår idé visa på att processen hos socialtjänsten med hjälp av tydliga steg och alltid med illsutatation som stöd.

Insikterna byggde på rapporter från 450 barn, omvärld- och gap-analys. Vi genomförde även djupintervjuer med unga som har varit i kontakt med socialtjänsten.

Stöttande kunskapbank för vuxna
Koll på soc ska även fungera som stöd för vuxna i kontakten med barn och unga. Antrop genomförde ett antal samskapande möten med personal inom socialtjänsten för att säkerställa att tjänsten fungerar med den information som barnet får i fysiska möten på socialtjänstkontoren, säger Jenny Pettersson Lindberg, tjänstedesigner på Antrop.

Visuellt, lättillgängligt, på barnens villkor
Det är flera faktorer som avgör hur barnen upplever informationen. Exempelvis att innehållet är visuellt, och att det presenteras i en mix med video eller illustrationer som stöd. Därför har Koll på soc stort fokus på visuellt material, och illustrationsmanéret har testats av med barnen under arbetets gång. Barnen guidas med innehåll både före, under och efter besöket på soc.