En tjänst för att minska elanvändandet hemma

Om alla levde som vi gör i Sverige skulle det behövas 4,2 jordklot för att planetens förnyelsebara resurser ska räcka till. Energiförbrukning är ett område där privatpersoner har stor möjlighet att minska sin klimatpåverkan. I två år har Antrop samarbetat med startupen Greenely för att göra det roligare och lättare att minska sin energianvändning i hemmet.

UX-design för att minska elanvändande

För att ta steg mot en hållbar planet behöver vi minska vår energianvändning. EUs målsättning är en minskning på 20 % innan 2020. Varje persons kunskap, delaktighet och agerande i klimatfrågan är viktig för att vi ska lyckas. 

I sverige står sektorn ‘bostäder och service’ för nästan 40 % av den totala energianvändningen. Forskning pekar på att ändringar i hushålls energibeteende kan medföra en minskning upp till hela 20 %. Detta i kombination med att Elbolagen ser allt lägre kundnöjdhet, fick Greenely att agera. Startupen har utvecklat en digital tjänst för att hjälpa hushåll att sänka sin energianvändning.

Tjänsten samlar data om ditt energianvändande från elbolagen och visualiserar den. Du kan se hur ditt energianvändande jämför sig med grannens, och hur det förändras över tid.

De flesta elbolag ger dock endast ut data en gång i månaden. Det behövs mer kontinuerlig feedback för att förändra människors beteende. Greenely vände sig till Antrop för att få stöd i UX-design och hjälp att designa funktionalitet som ökar värdet för deras användare.

En ny funktion för att förändra beteende

Tillsammans med Greenely började Antrop att skissa på en ny funktion i appen: Energidagboken. Funktionen skulle hjälpa användarna att minska sitt energianvändande genom att sätta sparmål, få tips om energisparande åtgärder och sedan få en prognos över vad de genomförda åtgärderna har gett för effekter.

En undersökning genomfördes för att förstå energimarknaden och hur konsumenter tänker kring energi i hemmet. Antrop tog fram konceptskisser och genomförde användningstester för att förstå vad som fungerade och inte. Testerna fokuserade bl a på notifikationer för att uppmuntra användarna att varje vecka uppdatera sina energisparande åtgärder. Ett nära samarbete mellan Antrop och Greenelys utvecklare möjliggjorde att lösningarna kunde implementeras iterativt. 

Det var oerhört värdefullt och givande för oss att få arbeta med Antrop och dra del av deras omfattande och unika kompetens inom UX och designprocesser, speciellt för ett ungt företag som oss.

Mohammed Al Abassi, Grundare och Key Account Manager

En framgångsrik startup

Greenely har idag uppnått en rad framgångar och har lyckats knyta till sig stora företagskunder som erbjuder tjänsten till sina kunder. De har uppnått en energireduktion på 6.3% genom beteendeändringar i hushållen. Innovationen har prisats i flera olika tävlingar och synts i nationell såväl som internationell press under de senaste åren (t ex listas de på Forbes 30 under 30-lista). Totalt har Greenely lyckats knyta till sig 10 miljoner kronor i riskkapital.

Under våren 2017 initieras ett samarbete med Standford för att studera Greenelys påverkan på hushållens energibeteenden. Samarbetet har bl a uppmärksammats av Miljö- och energidepartementet. Närmast i januari kommer Greenely, tillsammans med deras företagskunder och via egna insatser, marknadsföra tjänsten brett till hundratusentals svenska hushåll.

Greenely

Greenely är en svensk startup som grundades under KTH Innovation 2014 och har utvecklat ett heltäckande och sammanhängande energieffektiviseringssystem för hushåll. Greenely visualiserar energianvändning i ett nytt digital format för sänka elkonsumtion på ett enkelt och roligt sätt.

Greenely.com

Vi berättar gärna mer

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Sara Nero

Sara Nero

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]