Digital design för ett sista avsked

Kund | Fonus

Projekt | Digital tjänst

Projektet innehöll

Digital design

UX-design

Användningstester

Strategi

Att planera en begravning gör vi förhoppningsvis bara ett fåtal gånger i livet. När det väl händer är det många val som behöver göras. Tillsammans med Fonus har Antrop utforskat hur en digital begravningstjänst kan se ut som underlättar för människor i en stund som ofta är präglad av sorg och stress.

Fonus utvecklar sin digitala tjänst för att planera begravning tillsammans med Antrop. Foto: Anna Shvets

Fonus utvecklar sin digitala tjänst för att planera begravning tillsammans med Antrop. Foto: Anna Shvets

Fonus är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer och har sedan 1945 stöttat människor i den speciella situation som det innebär att planera och genomföra en begravning. Idag erbjuder Fonus möjligheten att genomföra planeringen både fysiskt och digitalt.

Utveckla digitala erbjudandet

För att utveckla det digitala erbjudandet tog Fonus hjälp av Antrop. Uppdraget var att ta fram ett koncept för hur en ny och uppdaterad tjänst skulle kunna se ut, och ha som grund för utveckling och realisering av tjänsten.

Utmanande intervjuer för att förstå mer

Genom djupintervjuer med målgruppen kunde arbetsgruppen lära sig mer om de behov och utmaningar som kunderna har idag. Att intervjua personer som nyligen förlorat någon nära var en utmaning.

– Det är en väldigt speciell situation att prata om. Känslor och minnen är ständigt närvarande. Även om man kan tänka att det är relativt enkla val som vi ska designa är det nästan alltid en helt ny situation och värld för kunden, säger Mattias Mårtensson, tjänstedesigner på Antrop.

Koncept för en bättre användarupplevelse

Utifrån intervjuerna formulerades ett antal designprinciper som tjänsten behöver följa för att stötta kundernas största behov. Med principerna som grund tog Antrop fram designskisser för en ny tjänst och testade sedan skisser med målgruppen.

Dedikerat kärnteam skapar framgång

Det nära samarbetet mellan Fonus och Antrop har varit en avgörande framgångsfaktor.

– Nyckeln till att vi lyckades så bra var vårt täta samarbete och gemensamma kärnteam. Vi var en grym kombo av personer med både kund- och affärsperspektiv och ett tydligt digitalt fokus, säger Kat Delarvé Spongberg, projektledare på Antrop.

Grunden till en ny tjänst

Research och konceptarbetet landade i en översiktlig plan för hur Fonus nya tjänst kan utvecklas steg för steg. Roadmapen visar vad som behöver uppnås i en första release av tjänsten för att svara mot både kundbehov och Fonus affär. Roadmapen innehåller också en första prioritering av funktionalitet och fungerar som underlag för att beräkna kostnader.

Förhoppningen är att en ny tjänst snart finns på plats som på ett bättre sätt möter kundernas behov och även skapar nytta för Fonus affär.

Fonus

Fonus har sedan 1945 hjälpt sina kunder genom hela processen att planera och genomföra en vacker begravning. Idag är de landets mest anlitade begravningsbyrå. Fonus är rikstäckande och hjälper till att utforma alla typer av begravningar – borgerliga, kyrkliga eller efter någon annan trosuppfattning.

fonus.se

Sara Nero

Hör gärna av dig om du vill veta mer

Sara Nero

073-066 20 36
[email protected]