Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Fonus utvecklar sin digitala tjänst för att planera begravning tillsammans med Antrop. Foto: Anna Shvets

Digital design för ett sista avsked

Att planera en begravning gör vi förhoppningsvis bara ett fåtal gånger i livet. När det väl händer är det många val som behöver göras. Tillsammans med Fonus har Antrop utforskat hur en digital begravningstjänst kan se ut som underlättar för människor i en stund som ofta är präglad av sorg och stress.

Kund:Fonus
Vi arbetade med: Digital design, UX-design, Användningstester

Fonus erbjuder nu både fysisk och digital planering

Fonus är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer och har sedan 1945 stöttat människor i den speciella situation som det innebär att planera och genomföra en begravning. Idag erbjuder Fonus möjligheten att genomföra planeringen både fysiskt och digitalt.

Utveckla digitala erbjudandet

För att utveckla det digitala erbjudandet tog Fonus hjälp av Antrop. Uppdraget var att ta fram ett koncept för hur en ny och uppdaterad tjänst skulle kunna se ut, och ha som grund för utveckling och realisering av tjänsten.

 

“Vi är väldigt nöjda med samarbetet med er på Antrop. På ett proffsigt, engagerat och lyhört sätt har ni paketerat insikter till ett användarvänligt digitalt stöd i vår process.”

Linda Fransson, Projektledare Marknad

Utmanande intervjuer för att förstå mer

Genom djupintervjuer med målgruppen kunde arbetsgruppen lära sig mer om de behov och utmaningar som kunderna har idag. Att intervjua personer som nyligen förlorat någon nära var en utmaning.

– Det är en väldigt speciell situation att prata om. Känslor och minnen är ständigt närvarande. Även om man kan tänka att det är relativt enkla val som vi ska designa är det nästan alltid en helt ny situation och värld för kunden, säger Mattias Mårtensson, tjänstedesigner på Antrop.

Koncept för en bättre användarupplevelse

Utifrån intervjuerna formulerades ett antal designprinciper som tjänsten behöver följa för att stötta kundernas största behov. Med principerna som grund tog Antrop fram designskisser för en ny tjänst och testade sedan skisser med målgruppen.

Dedikerat kärnteam skapar framgång

Det nära samarbetet mellan Fonus och Antrop har varit en avgörande framgångsfaktor.

– Nyckeln till att vi lyckades så bra var vårt täta samarbete och gemensamma kärnteam. Vi var en grym kombo av personer med både kund- och affärsperspektiv och ett tydligt digitalt fokus, säger Kat Delarvé Spongberg, projektledare på Antrop.

Grunden till en ny tjänst

Research och konceptarbetet landade i en översiktlig plan för hur Fonus nya tjänst kan utvecklas steg för steg. Roadmapen visar vad som behöver uppnås i en första release av tjänsten för att svara mot både kundbehov och Fonus affär. Roadmapen innehåller också en första prioritering av funktionalitet och fungerar som underlag för att beräkna kostnader.

Förhoppningen är att en ny tjänst snart finns på plats som på ett bättre sätt möter kundernas behov och även skapar nytta för Fonus affär.