Hjälp för patienter med artros

Artros är Sveriges vanligaste ledsjukdom och drabbar en stor del av befolkningen, med smärta och stelhet som följd. Antrop har tillsammans med Registercentrum och BOA-registret tagit fram en ny tjänst som på ett överskådligt sätt ger både patienter och vårdpersonal information om sjukdomen.

Visualisering av stora datamängder

Det finns ca 700 000-800 000 personer med artros i Sverige*. Symtomen är smärta och försämrad rörlighet. De kommer ofta smygande och det kan vara svårt att ställa diagnos. Att ha tillgång till kunskap om sjukdomen är viktigt, både för att få rätt bemötande i vården och för att hitta rätt behandling.

BOA, som står för Bättre omhändertagande av patienter med artros, samlar nationell statistik från alla mottagningar som har artosskolor för sina patienter. Information och statistik om sjukdomen, dess symtom och behandlingar fanns alltså redan hos BOA.

Utmaningen var att göra den stora mängden data tillgänglig på ett användarvänligt sätt. Om det lyckades skulle vinsten bli enorm för alla artrosdrabbade. Många av symtomen kan nämligen avhjälpas med rätt typ av träning och medicinering, och fler sjuka skulle kunna undvika operation om de hade tillgång till den hjälp som finns i en artrosskola.

En tjänst för både patienter och vårdpersonal

Med hjälp av metoder inom tjänstedesign och digital design tog Antrop fram ett helt nytt koncept för BOA-registret och skapade en bättre användarupplevelse. I nära samarbete med BOA togs en ny grafisk identitet fram, med logotyp, UX- och visuell design samt innehållsstruktur och copy. Antrops team gjorde intervjuer, användartester och flera fältstudier på kliniker runt om i Sverige för att hitta bästa sättet att presentera all information på. Den nya sajten byggdes i tätt lagarbete med BOA:s statistiker, tech lead och utvecklare och tjänsten lanserades under hösten 2017.

*Siffror från Reumatikerförbundet

Vi har som sagt fått strålande respons på utdatan när vi varit ute och demonstrerat den. Sidan har upplevts väldigt intuituv och lättmanövrerad. Ett ganska talande citat är: ”Vi hade inte en aning om att det såg ut så här”, från en enhet som även tidigare varit väldigt engagerade men inte riktigt haft tid att titta tillräckligt ofta.

Kristin Wetterling, Projektledare och bitr. Registerhållare BOA-registret

BOA

BOA står för Bättre omhändertagande av patienter med artros. De samlar statistik som bland annat används till forskning och till artrosskolor.

Antrops arbete med BOA-registret är en del av ett större projekt tillsammans med Registercentrum.

Boaregistret.se

Artros

är den vanligaste formen av reumatisk ledsjukdom i Sverige. Artros innebär en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av ledbrosket som leder till bristande funktion i leden. 

Vi berättar gärna mer

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Sara Nero

Sara Nero (f.d. Backlund)

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]