En mer kundorienterad organisation

I dagens digitaliserade värld så kan det vara svårt för många äldre med låg datorvana att förstå hur man själv genom användandet av en webbplats kan få koll på det viktigaste inom sin pension. Antrop har genom tjänstedesignmetodik hjälpt AMF pensionsbolag att förenkla och modernisera deras webbplats utifrån kundernas behov.

Att nå användare med olika förutsättningar

Eftersom pension generellt upplevs som en komplicerad domän måste AMFs digitala tjänster fungera på ett enkelt och lättförståeligt sätt för många olika människor.

AMF vände sig till Antrop för att genom tjänstedesign få hjälp med utmaningen att göra deras inloggade sidor responsiva och enkla för att öka självservicen för både ovana och mer insatta användare.

 

Ny design genom utvärdering

För att ta sig an detta tog AMF in ett team från Antrop som under hela projektet arbetat tätt tillsammans med verksamheten.

Vi arbetade fram ett nytt koncept som lade en tonvikt på enkelhet. Målsättningen var att skapa en tjänst som även personer med mycket låg datorvana, och personer med låg kunskap om pension skulle förstå och kunna använda. 

Framtidens kundorienterade organisation

Under samarbetets gång har Antrop utvecklat AMFs tjänster till att bli anpassade för användarnas faktiska behov och förutsättningar. Vi har även fått vara med att hjälpa organisationen hitta ett sätt att arbeta mer kundfokuserat över tid.

Det nya konceptet utvecklas under våren 2016 och planen är att lansera det under sommaren.

AMF

AMF är en av Sveriges ledande tjänstepensionsbolag som hela tiden strävar efter att ge bättre pensionslösningar till sina ca 4 miljoner kunder. 

Vi berättar gärna mer

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Sara Backlund

Sara Nero (f.d. Backlund)

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]