Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Därför är det lönsamt att satsa på tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om att skapa digitala produkter som är användarvänliga för alla, oavsett ålder, fysiska eller mentala begränsningar och ekonomiska förutsättningar.
Här presenterar vi varför det lönar sig att vara mer inkluderande i designarbetet.

Lästid: 5 min

 

 

Illustration av en hand och en iPad
Illustration av en hand och en iPad

Tillgänglighet handlar inte bara om att göra digitala produkter användarvänliga utan att öka livskvaliteten för människor med funktionshinder. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) har gjort ett fantastiskt jobb med att skapa en lista över alla riktlinjer och delat upp dem i tre nivåer: A, AA och AAA som både designers och utvecklare samt testare kan ta hjälp av. 

Exempel på de olika nivåerna:

A – är den lägsta ambitionsnivån och innehåller de högst prioriterade kraven. Hit hör till exempel tillräckligt hög färgkontrast mellan text och bakgrund så att användaren inte har svårt att läsa texten på grund av färgblindhet och låg upplösning. 

AA – måste uppfyllas av dem som har lagkrav på sig. Än så länge gäller det myndigheter och deras underleverantörer. Ett exempel är att video ska ha undertext och användaren ska kunna stoppa, pausa och spola fram- och tillbaka en video.

AAA – är den högsta ambitionsnivån. Överväg att uppfylla även dessa krav men de är ”good to have”. Hit hör till exempel teckenspråksöversättning för ljud.

Bygger på fyra grundpelare

Det är viktigt att förstå att tillgänglighet inte är en lista att bocka av utan det kräver ett användarcentrerat arbete och empatisk förståelse av mänskliga behov och beteenden.
De fyra grundpelarna i WCAG är:

 1. Begriplig: Användaren måste kunna uppfatta information och komponenter på ett enkelt sätt.
 2. Hanterbar: Användaren ska kunna genomföra nödvändiga actions även om de är beroende av hjälpmedel, som exempelvis skärmläsare och röststyrning.
 3. Förståelig: Produkten måste vara enkelt att förstå. Exempelvis ska det användas enkelt språk och det ska finnas olika språkalternativ.
 4. Robust: Produktens prestation och beteende ska vara detsamma oavsett enhet och plattform samt hjälpmedel.
Tjej vid dator

10 skäl att göra din produkt tillgänglig

 1. Lagkrav: Kravet för tillgängliga produkter är redan lagstadgat idag för myndigheter och deras underleverantörer. År 2025 kommer samma lagkrav gälla även privata aktörer. Alla verksamheter som erbjuder en digital produkt eller tjänst mot externa användare måste uppfylla EU:s tillgänglighetskrav. Lagbrott kan leda till enorma böter.
 1. Etiskt och moraliskt ansvar: Att kunna använda internet idag är ett grundläggande behov för alla. Människor måste använda internet för att kunna utföra det allra nödvändigaste i sin vardag. Trots det finns det miljontals människor bara i Sverige som har svårt att använda internet på grund av olika begränsningar och funktionshinder. Som leverantör av digitala produkter och tjänster är det vårt ansvar att skapa produkter som inte diskriminerar och är tillgängliga för alla.
 1. Nå ut till fler: Cirka 10% av befolkningen har något känt/diagnostiserat funktionshinder i Sverige, vilket motsvarar cirka en miljon människor. Siffran kan vara mycket högre om man räknar med de som har en handikapp utan att känna till det samt temporära och tillfälliga behov av hjälpmedel. Funktionshinder kan drabba alla, även om det är temporärt. Designa därför för ditt framtida jag. Utöver lagkraven måste man också designa tillgängligt för lönsamheten. Inga verksamheter har råd att exkludera en sådan stor grupp av kunder.
 1. Minska missnöjda kunder: När dina produkter och tjänster beskrivs och presenteras på ett korrekt och lättillgängligt sätt kommer det också minska missförstånd hos användarna och därmed minimera missnöjda kunder i form av färre returer, samtal till kundtjänst, behov av skräddarsydda lösningar och negativa omdömen. 
 1. Vinn lojalitet: I den konkurrensutsatta digitala världen är kunderna mindre intresserade av låga priser och bryr sig mer om upplevelsen i helhet. Om din produkt är tillgänglig och erbjuder en positiv upplevelse kommer dina kunder med speciella behov dela med sig av den erfarenheten till sina nära och kära. En sådan spridning av positiva omdömen kan inte köpas och kommer inte bara skapa ett nätverk av återkommande kunder utan också lojala följare.
 1. SEO: De flesta tillgänglighetskraven från WCAG överlappar med SEO-best practices. Följer man WCAG-riktlinjer kommer också synligheten av din produkt öka hos sökmotorer som Google och Bing. 
 1. Diskret: Att skapa en tillgänglig produkt kommer inte att påverka utseendet av din produkt i helhet. Produkten kan fortfarande följa den grafiska guideline verksamheten har. Tänk också på att din webbsida eller app inte är din produkt utan de är medel för att sälja din produkt eller tjänst. Det är därför viktigare att kunden kan navigera sig till köpet av produkten på ett enkelt sätt än att försöka imponera kund med en estetiskt attraktiv hemsida.
 1. Det är enkelt att skapa en tillgänglig produkt: Det finns ingen anledning att ignorera eller skjuta upp tillgänglighetskraven. De flesta kraven är väldigt grundläggande och självklara, till exempel hög färgkontrast mellan text och bakgrund eller en kort beskrivningstext för en informativ bild.
 1. Mobile first: Vi använder mobiltelefoner mer och mer för all digital verksamhet. Rapporter visar att 53% av all internetanvändning i världen sker via mobiltelefoner. Som nämnt ovan ska en tillgänglig produkt vara robust, som fungerar minst lika väl och erbjuder tjänsterna likvärdigt oavsett plattform och enhet. Om en webbsida är byggd på ett tillgängligt sätt behöver inte leverantören oroa sig för val av enhet av sina kunder. En tillgänglig produkt ska fungera lika bra på en mobiltelefon som på en desktop eller surfplatta.

Tillgänglighet gynnar alla: Tillgänglighet gynnar inte bara användare med funktionshinder. En tillgänglig webbsida eller app är lättanvänd, lätt att förstå och navigera igenom för alla. Tänk på att en TV-fjärrkontroll uppfanns för rullstolsburna och äldre människor. Idag kan vi inte tänka oss att ens titta på TV om fjärrkontroll saknas. Tillgänglighet är ett måste för 10% av våra användare men det underlättar för 30% av våra användare. Och inte minst – det är gynnsamt för ALLA våra användare.

Bättre för dig – och din affär

Nu har du 10 skäl att börja arbeta med tillgänglighet. Snart blir det lagkrav men det är inte bara därför du ska satsa på tillgänglighet. Det är också ett etiskt och moraliskt ansvar att behandla alla användare som medmänniskor och göra det bästa för att underlätta användningen av produkten för dem. När du underlättar interaktionen med webbsidan och/eller appen kommer det också öka lönsamheten för er verksamhet.

Hör gärna av dig om du vill veta mer hur vi kan hjälpa er med tillgänglighet.

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator