Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Labbande för att mobilisera kapital till satsningar på biologisk mångfald

Hur kan vi skapa fungerande marknader för biokrediter och mobilisera kapital till satsningar som stödjer biologisk mångfald? Team Miljö och klimat på Sidas Afrikaavdelning har samarbetat med Sidalabbet för att utforska olika möjligheter. Det har bland annat resulterat i garantiinsatser och nya samarbeten. Antrop har i sitt arbete med Sidalabbet varit med och faciliterat det här labbprojektet

Lästid: 3 min

 

 

Vu ser människor i en grupp i Sidalbbet

Den skenande förlusten av biologisk mångfald hotar människors försörjning och hindrar bekämpningen av fattigdom. Sida är en central aktör för att hitta hållbara sätt för människor som lever i fattigdom att få tillgång till så kallade ekosystemstjänster, tjänster och produkter som ekosystemet ger människan och som bidrar till välfärd och livskvalitet. Hit räknas till exempel skogar som kan bidra till vattenreglering, kolbindning och naturupplevelser.

Team Miljö och klimat på Afrika har därför ett särskilt fokus på kapitalmobilisering för biologisk mångfald. I det arbetet har teamet arbetat kring frågeställningen: Hur kan vi skapa väl fungerande marknader och incitament för initiativ och investeringar som stödjer biologisk mångfald?

Vi hade aldrig kommit dit vi är idag utan stödet från Sida Lab, säger Cecilia Brumér som har varit med i arbetet.

Läs mer om vårt arbete med Sidalabbet här.


Från vitt papper till nya idéer och samarbeten 

Sidalabbet involverades tidigt i teamets arbete för att hitta innovativa sätt att arbeta. I ett första steg stöttades teamet i att utforska behoven hos investerare och projektägare i Kenya. Genom en intervjustudie på plats i Kenya lärde sig teamet mycket om marknaden och behov hos olika målgrupper. 

Intervjuerna analyserades gemensamt i arbetsgruppen och visade tydliga skillnader i behov mellan stor- och småskaliga projekt och investerare. I det här läget gjorde teamet med hjälp av labbet också en övergripande systemanalys för att identifiera och prioritera vad teamet skulle fokusera på.

Utifrån det som prioriterats tog teamet vissa delar vidare direkt medan andra delar utforskades i kreativ process tillsammans med Sidalabbet. De delar som teamet tog vidare på egen hand handlade om behov där Sida redan har etablerade metoder och lösningar på plats.

De delar som utforskades vidare med labbet delades upp i två spår. Ett spår fokuserade på en ny Technical Assistence-plattform för frågor kring finansiering av biologisk mångfald.

Spåret kring plattformen resulterade i en övergripande behovsbild och koncept kring vad som skulle kunna ingå i tjänsten. Konceptet användes sedan i en dialog med en partner med förslag kring tjänsten. Det har ännu inte blivit någon konkret insats av detta då behoven inte uppfylldes helt i förslaget, men slutsatserna tas vidare i dialog med andra aktörer.

Sprint kring Sidas möjligheter och roll 

Sidalabbet involverades tidigt i teamets arbete för att hitta innovativa sätt att arbeta. I ett första steg stöttades teamet i att utforska behoven hos investerare och projektägare i Kenya. Genom en intervjustudie på plats i Kenya lärde sig teamet mycket om marknaden och behov hos olika målgrupper. 

Intervjuerna analyserades gemensamt i arbetsgruppen och visade tydliga skillnader i behov mellan stor- och småskaliga projekt och investerare. I det här läget gjorde teamet med hjälp av labbet också en övergripande systemanalys för att identifiera och prioritera vad teamet skulle fokusera på.

Utifrån det som prioriterats tog teamet vissa delar vidare direkt medan andra delar utforskades i kreativ process tillsammans med Sidalabbet. De delar som teamet tog vidare på egen hand handlade om behov där Sida redan har etablerade metoder och lösningar på plats.

De delar som utforskades vidare med labbet delades upp i två spår. Ett spår fokuserade på en ny Technical Assistence-plattform för frågor kring finansiering av biologisk mångfald.

Spåret kring plattformen resulterade i en övergripande behovsbild och koncept kring vad som skulle kunna ingå i tjänsten. Konceptet användes sedan i en dialog med en partner med förslag kring tjänsten. Det har ännu inte blivit någon konkret insats av detta då behoven inte uppfylldes helt i förslaget, men slutsatserna tas vidare i dialog med andra aktörer.

Flera konkreta resultat

Jan Wärnbäck på Tema berättar om vad teamets arbete tillsammans med labbet har resulterat i: 

  • Utifrån det här arbetet formade teamet ett call for proposal för att hitta fler regionala och globala aktörer med fokus på biologisk mångfald. Aktörerna ansöker om att stöttas med garantier. Denna call for proposal genomfördes av Globen och Afrika och vi har fått in 21 globala ansökningar och 14 regionala ansökningar från Afrika. 
  • Finansiering av Biodiversity Credits Alliance, där vi bland annat är med och sätter en global standard för biokrediter. På initiativ av Sida har de också satt ihop en CAP – community advisory panel – en panel med urfolk och lokala samhällsgrupper för att säkra att deras input går in i biokrediter. Flera stora aktörer tar aktivt råd av panelen.
  • Vi har lanserat en rapport om Biokrediter som är skriven tillsammans med IIED, det var denna som lanserades på COP15, ett event där bland andra Sveriges miljöminister deltog.
  • Sida har dialog med Value Nature, en stor aktör inom biokrediter, och har satt dem i kontakt med UM i Zambia, Rwanda och Mocambique. Det har inte blivit någon konkret insats än men det är fortfarande aktuellt.
  • Sida har fått finansiering från Spin för en tjänst som kolkreditsamordnare, som ska sätta Sidas position kring kolkrediter, skapa en Helpdeskfunktion med Vi-skogen och utveckla insatser tillsammans med tex NEFCO. 

Jan Wärnbäck tror inte att teamet landat i dessa resultat utan stöd från Sidalabbet. Mest har han uppskattat stödet med en tydlig process, hjälp att strukturera upp all information och den ständiga pushen framåt. Att labbet visualiserade vad teamet lärde sig och vilka vägval de hade var ett också ett viktigt stöd. Utan stödet är risken att de hade slukats upp av sina ordinarie arbetsuppgifter.

Jan Wärnbäck var lite skeptisk till Sidalabbet till en början men är väldigt nöjd med resultatet och säger:
Det blev fantastiskt – ett jättebra exempel där vi gör biståndet på ett nytt sätt.”


Kollegor i labbteamet:   

Cecilia Brumér, Team Miljö och Klimat
Niklas Näsström, Team Miljö och Klimat
Jan Wärnbäck, Team Miljö och Klimat
Erik Hammarström, Sida Lab och Antrop
Erika Pohjanen, Sida Lab

Hör gärna av dig om du vill veta mer hur vi kan hjälpa er innovationslabb.

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator