Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Innovera er framtida affärsmodell genom spekulativ design

Att skapa sig en bild av framtiden innan den är här kan vara svårt. Vissa saker förstår vi först när vi kan se och ta på dem. Spekulativ design är en metod som hjälper oss att känna på olika framtider och ger oss makten att forma framtiden istället för att bara bara låta den ske.

Lästid: 3 min

Bild av kvinnlig designer som står lutad över ett bord och skissar på ett stort papper
Kvinna med svart kavaj skriver på ett stort papper.

Efter coronakrisen kommer nästa kris, den ekonomiska. Den kommer på många sätt skilja sig från tidigare kriser. För att fortsätta vara konkurrenskraftig framöver är det viktigt att inte använda gamla sanningar om kundbehov och beteenden. Vi behöver utmana dagens tankesätt genom att dra våra idéer och innovationsarbete längre. Spekulativ design är en metod som hjälper er ta reda på vad ert företag kan göra för att framtidssäkra er affärsmodell.

Vad är spekulativ design? 

Spekulativ design är en metod för att blicka in i framtiden och skapa framtidsprototyper. Detta sker genom insamling av olika perspektiv som tidigt visualiseras i möjliga framtidsmiljöer. Metodiken tränar vår förmåga att se på omvärlden, marknaden och dess affärsmöjligheter utan att begränsas av de föreställningar vi har om hur världen fungerar idag. Det öppnar upp för att vara mer innovativ kring hur vår framtid kan se ut. Detta ger oss bättre förutsättningar att skapa en mer hållbar affärsmodell då vi genom denna metod kan prioritera våra investeringar bättre.

Varför ska du jobba med spekulativ design?

Framtiden går inte att förutspå, men vår förmåga att utforska det okända kan hjälpa oss att skapa lösningar för att påverka vilken framtid vi vill se. Att jobba med spekulativ design kommer att ge dig ett rejält försprång när det gäller att skapa affärsnytta och nå era affärsmål. Många organisationer och aktörer vet inte vad deras roll är eller ska vara i en omvärld som ständigt förändras, det är först när vi lyckas konkretisera framtiden som vi kan föreställa oss detaljer kring hur vi vill att saker ska fungera och hur vi behöver agera för att nå dit.

En framtidsprototyp med gatuskyltar som illustrerar olika scenarios i samhället.
Bild av två kvinnor sätter upp en framtidsprototyp med gatuskyltar.

Här ser vi bilder från en prototyp Signs of change. Vinnova har under 2022 finansierat 11 projekt som genom projeket Framtidsprotoyper utmanar vår bild av hur framtidens samhälle kan se ut. Vi på Antrop har följt och dokumenterat några av dessa projekt.

Tips för att skapa en framtidsprototyp

För att utveckla ett scenario över framtiden behöver vi börja med att förstå vart vi är på väg. Genom att göra en nulägesanalys kan vi börja se tendenser om hur framtiden skulle kunna bli. Informationen till nulägesanalysen kan samlas in genom intervjuer, dataanalys eller andra trendspaningar. Ju fler personer från olika miljöer och bakgrunder vi kan samla information ifrån, desto bredare och mer objektiv bild kan vi få av framtiden. De tendenser som ni upptäcker är allt som skulle kunna vara ett första tecken på något nytt, normbrytande eller udda. Ett beteende eller trend som ter sig liten idag kan få enormt stor påverkan i framtiden, om den skulle få ett större genomslag. 

Baserat på det ni hittar kan vi lyfta blicken och förstå hur framtidens utmaningar och möjligheter kan påverka oss. Vad skulle hända om de tendenser som vi hittar drev igenom en större förändring? När vi skapar scenarion skapar vi ofta extremer. Det sanna svaret ligger sällan i dessa extremer, men genom att uppleva dem triggas känslor som gör det tydligt för oss huruvida det är något vi vill uppnå eller undvika.

Tips för att jobba fram scenarion:

  • Börja med att fundera på vilken slags värld de tendenser och trender du hittar skulle kunna utvecklas till. Vilka scenarion skulle kunna uppstå? Vilka tjänster och kompetenser skulle behövas i den nya verkligheten?

 

  • Föreställ dig framtidens människa och hennes vardag som dina tendenser beskriver. Vad behöver hon? Vilka utmaningar står hon inför och vad skapar glädje i hennes vardag? Ju mer personliga och levande scenarierna blir, desto fler känslor triggas och sannolikheten för att konstruktiva diskussioner med utgång från ditt scenario ökar.

 

  • Formulera frågor som börjar med ”vad skulle hända om” utifrån dina scenarion och använd dem för att utmana en vision, strategi eller idé.

 

  • Diskutera utifrån de tendenser ni hittar vad som är viktigt, vad som är eftersträvansvärt och vad som är önskvärt.

Vill du lära dig mer om spekulativ design som metodik?

Om du vill testa metoder för spekulativ design kan du läsa mer och ta del av verktygsmallar vi tagit fram i samarbete med Vinnova här. Eller är du nyfiken på hur vi på Antrop kan hjälpa ditt företag? Hör av dig till oss!

Prata med mig om du vill veta mer om spekulativ design som metodik.

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator