Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Hur kan en cirkulär e-handel se ut?

Det har vi på Antrop utforskat med hjälp av ett 50-tal aktörer i ett innovationslabb. Häng med när vi tar er igenom olika delar av vår innovationsverktygslåda.

Lästid: 4 min

Bild på massor av paket i bagageutrymmet på en budbil.
Paket i en lastbil som ska levereas till kunder.

Omställning mot mer hållbara affärsmodeller är företags stora ödesfråga, fler och fler företag utforskar hur de på olika sätt kan minska sin negativa klimatpåverkan. Hållbarhetskraven på företag från kunder, arbetstagare och investerare ökar hela tiden, därför finns helt klart en ekonomisk risk med att ligga efter i hållbarhetsarbetet. De flesta företag är medvetna om detta, men det är svårt att veta var en ska börja, eller vilka initiativ en ska prioritera. I denna artikel kommer vi berätta mer om hur vi med hjälp av innovation och samskapande utforskade hur en framtida cirkulär e-handel kan komma att se ut. 

Vad är ett innovationslabb? 

Ett innovationslabb är ett sätt att arbeta utforskande och kreativt med nya lösningar på komplexa samhällsutmaningar där traditionella metoder inte räcker. Inom labbet faciliterar vi olika aktörer från olika delar av värdekedjan som tillsammans arbetar samskapande med att lösa utmaningen. Vi utgår från användarens perspektiv och behov, prototypar och testar nya idéer tidigt, tar fram lösningar som spänner över flera organisationers ansvarsområden och arbetar med framtidsscenarier för att komma framåt.

Loggor placerade runt texten "Let's build circularity into the e-commerce boom!

Samskapande – nyckeln för att lyckas

I vårt innovationslabb för en framtida cirkulär e-handel, startade vi med att bjuda in och samla ett 50-tal aktörer från olika delar av värdekedjan inom e-handel. De fick uppgiften att tillsammans utveckla idéer och lösningar för en cirkulär e-handel samt hitta potentiella samarbeten. Samskapande är nyckeln för att skapa helt nya typer av samarbeten längs hela värdekedjan som vi behöver, men ofta har svårt att få till i praktiken då bolag av naturen ogärna delar affärsmöjligheter med varandra. En viktig faktor att tänka på är därför att skapa incitament för deltagarna att dela både  erfarenheter och idéer med varandra. 

Som innovationsledare behöver du:

– hitta en frågeställning att arbeta kring som skapar värde för alla som deltar.

– låta de idéer som kommer fram vara fritt fram för alla att jobba vidare med.

Deltagarna i innovatioslabbet hade två syften med sin medverkan, de skulle både leverera tillsammans och få med sig kunskap tillbaka in i sina organisationer. Vi ville också ge dem känslan av att det finns fler än dem i branschen som insett att cirkularitet är vägen framåt eftersom det kan ge kraft och fart åt den den egna organisationen att faktiskt börja agera. 

Storytime

När vi ska föreställa oss och designa något som är långt ifrån dagens verklighet behöver vi ofta ta hjälp av triggermaterial. Triggermaterial eller triggers är exempelvis olika visuella hjälpmedel eller frågeställningar som får oss att tänka annorlunda. 

Eftersom en hållbar e-handel betyder att vi behöver ta ett stort kliv från dagens business-as-usual valde vi att använda oss av storytelling där vi målade upp en bild av framtiden när e-handeln är cirkulär. Det vill säga när målet är nått. Utifrån den framtidsbilden kunde vi arbeta bakåt för att utforska vad som behöver hända just nu för att vi ska kunna nå framtidsbilden. Syftet var att hjälpa deltagarna att förflytta sig från de utmaningar de har idag och istället fokusera på de möjligheter som framtiden kan föra med sig. Detta för att uppmuntra till större tankemässiga kliv.

Ta fram koncept 

Nästa steg var att hjälpa deltagarna bygga på varandras ideer och ta fram koncept. Ett koncept är verktyg för att beskriva en idé. Det kan exempelvis vara ett scenario som beskriver en ny tjänst i användning, en storyboard som visar på ett flöde genom en digital produkt eller en grov designskiss med anteckningar som förklarar en interaktiv funktion. Läs mer om vad ett koncept är och hur du tar fram det här.

Utifrån berättelsen  var det dags för deltagarna att skapa idéer som kunde möjliggöra allt det som vi berättade om. I grupper fick de spåna kring idéer som täckte olika delar av värdekedjan. Nästa steg var att hjälpa deltagarna bygga på varandras ideer och ta fram koncept. 

En idé är ensam ofta inte särskilt  revolutionerande, men sätter vi ihop flera idéer med varandra kan vi ofta skapa något som är mer utmanande. Med enkla bilder och korta texter och en del humor omvandlades 100 spretiga idéer till sex olika koncept av vår designer. 

Illustration på olika idéer för concept som kom upp i en workshop kring cirkulär e-handel
Illustration över en ide som heter "Where was my product born, I want to know! Let me know!! (Please...)"

Ett av koncepten som togs fram var Track and Trace. Detta är en digital lösning med  spårbarhet  av produkter som  hjälper kunden att vårda, reparera och slutligen göra sig av med produkten på ett mer hållbart sätt.

Vad ledde Innovationslabbet till?

Innovationslabbet ledde till åtminstone ett konkret samarbete där vi bygger upp ett system för cirkulära e-handelsleveranser av livsmedel. Ett samarbete som drivs av Chalmers Industriteknik och Axfoundation tillsammans med bland annat Antrop, Ica, Coop och Mathem. 

Läs mer om projektet här

En one-pager där det står "Returbar - ett system för cirkulära e-handelsleveranser av livsmedel" av Axfoundation

Kontakta mig om du vill veta mer!

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator