Guide - Bli en bättre beställare av digitala projekt

Framgångsrika digitala projekt är summan av en skicklig beställning, samarbete och levererans. Som leverantörer vet vi att beställaren spelar en oerhört viktigt roll. Och gemensamt för nästan alla beställare vi träffar är att de vill bli bättre beställare. I den här guiden har vi sammanställt 13 saker som hjälper dig dit ladda ned den.