Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Systeminnovation för ett hållbart livsmedelssystem – så jobbar vi

ANTROP PÅ INNOVATIONSVECKAN Hur kan skolmåltiderna bli en murbräcka för att ställa om hela livsmedelssystemet? Livsmedelsverket, Vinnova och Antrop bjuder in till ett digitalt seminarium om ett unikt samarbete där myndigheter, kommuner och andra jobbar tillsammans för att skapa hållbara skolmåltider.

Lästid: 3 min

 

Bild på ett barn som håller i ett stort knippe med grönkål plockat från trädgården.
Bild på ett barn som håller i ett stort knippe med grönkål plockat från trädgården.

I projektet ”Ett nytt recept för skolmåltider” arbetar åtta myndigheter och fyra kommuner med en gemensam mission för ett mer hållbart livsmedelssystem. Under seminariet “11 prototyper från 4 kommuner med 1 gemensam mission” på Innovationsveckan kommer bland andra Antrop, Vinnova och Livsmedelsverket att dela erfarenheter, vad som faktiskt görs, och hur offentlig sektor kan bana vägen genom ett missionsorienterat arbetssätt.

För att kunna nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 måste vi revolutionera livsmedelssystemet. Det konstaterades på FN:s Food Systems Summit i slutet på september, och det är något Antrop har arbetat med tillsammans med Vinnova och Livsmedelsverket sedan en tid tillbaka. 

Innovation på systemnivå

– Det här är det nya sättet att driva innovation på inom offentlig sektor, säger Jenny Dannstedt, tjänstedesigner på Antrop. Med smart policyutveckling innoverar vi över hela systemet och alla parter är involverade – samtidigt. Det är en nödvändighet för att uppnå den förändring som krävs. 

Projektet involverar flera kommuner, samskapande med skolbarn, och en mängd externa experter som kockar, ljudarkitekter, inredare, närproducerande bönder, experter på att skriva upphandlingar m.fl. För att utmana det befintliga systemet har deltagarna tagit hjälp av personer med olika infallsvinklar. 

– På innovationsveckan kommer vi att berätta hur vi har gått tillväga och vilka erfarenheter vi har fått på vägen. Det gör vi tillsammans med bland andra representanter från Vallentuna och Munkedal, två kommuner där vi testar lösningar genom prototyper, säger Jenny Dannstedt.

Offentlig sektor har en avgörande roll

Utmaningarna vi står inför i dagens samhälle är både komplexa och globala. Det krävs förändringar på systemnivå, på flera områden samtidigt och dessutom i mellanrummen mellan organisationer. Offentlig sektor har en avgörande roll, men en förändring kan bara ske om vi är många som verkar i en gemensam riktning, med ett delat gemensamt ansvar. Det är ett måste att testa och att göra på nya sätt.

“Det här är det nya sättet att driva innovation inom offentlig sektor. Med smart policyutveckling innoverar vi över hela systemet och med alla parter som är involverade – samtidigt. Det är en nödvändighet för att uppnå den förändring som krävs.”

Jenny Dannstedt, tjänstedesigner på Antrop

Webbinarium 8/10 kl 13.00-14.00

Lyssna på hur arbetet går till på plats från Gunilla Martinsson, måltidschef i Munkedals Kommun och Helena Henriksson, utvecklingsledare på barn- och ungdom i Vallentuna. Med kommentarer från Annika Agélii Genlott (SKR) och Eva Sundberg (Jordbruksverket) kring hur det fungerar att delta i detta gemensamma arbete. Antrops Jenny Dannstedt, Jenny Pettersson Lindberg och Erik Hammarström deltar. 

Anmäl dig gärna här.

Prata med mig om du vill veta mer om systeminnovation.

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator