Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Så bygger du strukturen som är grunden för snällhetskultur – 5 tips!

Ingen kan väl ha missat det vid det här laget – företag som har en snällhetskultur är mer lönsamma. Men en kultur är inget som händer av sig själv. Den uppstår som ett resultat av en struktur. På Antrop har vi en snällhetsstruktur som ligger till grund för allt vi gör: i samarbete med våra kunder, kollegor emellan och när vi rekryterar.

Lästid: 5 min

 

Illustration av en karaktär som åker rullskridskor och pekar framåt.
Illustration av en karaktär som åker rullskridskor och pekar framåt.

Här är våra 5 tips för att bygga upp en struktur som skapar rätt förutsättningar:

1. Använd designmetoder för att bygga medarbetarupplevelsen

Designa allt från veckomöten till ert kontor utifrån effektmål och med empati.

Dags att boka in ett helt års “Townhall meetings” för att dela information med hela företaget? Hold your horses! Backa några steg – vad vill du egentligen uppnå? Vilka behöver vara där då? Vad har de för behov och drivkrafter? Vilka förutsättningar har de för att delta och bidra?

På Antrop jobbar vi med medarbetarupplevelsen utifrån insikter om vad våra kollegor behöver och har för förutsättningar. De samlas in från samtal och undersökningar, analyseras noga, prototypas och följs upp. Vi tänker alltid igenom vad vi faktiskt vill uppnå. Och vi försöker alltid ta med olika perspektiv. Empati är nyckeln.

2. Sätt en struktur för att bygga relationsdjup

Kallprat blir sällan varmprat automatiskt. Det är lätt att fastna i “väder-fällan”. Investera istället regelbundet i att bygga relationsdjup. Sätt upp tydliga ramar som gör det tryggt för medarbetare att visa sårbarhet och dela med sig samtidigt som det finns frihet att avgöra själv hur mycket man är bekväm med att dela med sig av. 

På Antrop har vi t.ex. återkommande möten där syftet är att bygga relationsdjup och där ramarna är att man ses i mindre grupper och får en samtalsstruktur att förhålla sig till. Det kan vara check in-frågor, att ge varandra positiv feedback eller ett aktivt lyssnande på någons berättelse.

Läs mer: 50 incheckningsfrågor som ökar relationsdjupet

3. Sätt en struktur för feedback

Alla vet hur viktigt det är med feedback och ändå är det något som ofta offras först då det brinner i knutarna. Sätt upp en struktur för att samla in och att ge varandra feedback så att det åtminstone finns en hygiennivå.

På Antrop har vi utvecklingssamtal två gånger om året. Till dessa samlar vi in feedback från kunder och kollegor så att varje person ska kunna få viktig input för att känna sig sedd och för att kunna uvecklas. Utöver det jobbar vi med feedbackskolor, mallar för feedbacksamtal, tid för retros i projekt och feedbacksamtal kollegor emellan.

Läs mer om feedback: Så ger du kärleksfull feedback

4. Sätt en struktur för att lyssna

Fastna inte i fällan att bara sända information. Missbruka icke megafonen. Lägg minst 80 % av tiden och energin på att lyssna. En del personer delar sina tankar öppet med hela företaget. Andra kanske bara delar tankar med en person i ett enskilt samtal som känns tryggt. En tredje vill helst kommunicera skriftligt eller till och med i en enkät där man får vara anonym. Sätt upp en struktur där det finns touchpoints för olika typer av lyssnande för att verkligen kunna fånga upp och få underlag till ständiga förbättringar.

På Antrop använder vi oss av Great Place to Works enkät årligen för att man ska få möjligheten att vara helt anonym. Vi skickar ofta ut enkäter för att fånga upp tankar t.ex. efter ett kompetensutvecklingstillfälle eller en konferens. Var och en har ett inbokat enskilt samtal med sin chef minst en gång i månaden och vi pratar ofta i mindre grupper. 

5. Sätt en struktur för rättvis lön

Det är inte snällt att vara orättvis. T.ex visar årets State of Design att medianlönen för män med designyrken fortfarande är 3000 SEK högre än för kvinnor. År 2021! Så ta fram en tydlig struktur för hur ni sätter löner. Vilka faktorer som påverkar, hur de viktas och hur det slår på löneökningen. Se till att alla löner sätts utifrån samma kriterier och var transparent med vilka de är. Och dubbelchecka att det inte finns några skillnader mellan män och kvinnor eller någon annan form av märklig orättvisa! (Just skillnader mellan könen är man skyldig som arbetsgivare att kartlägga och åtgärda)

Och glöm inte att mäta

Vi slänger in ett bonustips på slutet också: Mät, så klart. Utifrån vad ni vill uppnå. Identifiera hur ni ska mäta och gör det regelbundet.

Ett exempel: en sak som vi på Antrop mäter är närvaro på olika sociala aktiviteter. Varför då, undrar du? Varför är det relevant hur många som dök upp och ville spela boule? Det har betydelse för att vad vi egentligen vill uppnå med boulen har väldigt lite med att spela boule att göra. Det är att bygga relationsdjup mellan medarbetare så att vi kan samarbeta bättre, vågar ge varandra mer rak feedback, känner ökad tillhörighet till Antrop etc.  

Som med all mätning är det något man behöver göra med försiktighet. Det får ju inte resultera i hårdare press på att vara med på aktiviteter – speciellt inte om de ligger utanför arbetstid. Datan ska användas som information för att börja analysera om det är tillräckligt intressant innehåll i aktivtiteten, är det en tid som passar tillräckligt många etc. 

Alltså – använd designmetoder för att bygga medarbetarupplevelsen, sätt en struktur för att bygga relationsdjup, för att lyssna, för rättvisa löner och för feedback.

Och! Inför inte obligatorisk närvaro på Boulebanan. Det är inte snällt.

Lycka till!

Tillit och snällhetskultur har format oss på Antrop

På Antrop beskriver vi oss som en snäll arbetsplats byggd på välvilja till våra medmänniskor. Ärlighet, hjälpsamhet, tillit och respekt är viktigt i vår snällhetskultur. Men också att vi ställer höga krav på varandras insats. Det är snällt att hjälpa varandra nå högt uppsatta mål och att bli bättre genom feedback.

Som Antropare ska man kunna vara sitt bästa jag på jobbet. Det är mycket mer än att vara i framkant inom sitt expertisområde. Det handlar också om personlig utveckling. Att förstå sig själv och sitt samspel med andra. Att våga vara sig själv.

Prata med mig om du är nyfiken på hur vi bygger en trygg kultur på Antrop!

Maria Idebro Konsultchef

072-991 77 95

separator separator