❤️️ Kärleksfull feedback - nu viktigare än någonsin?

För att föra arbetet framåt och utvecklas är feedback helt nödvändigt. Idag, när vi inte ens har möjligheten att ta en naturlig incheckning vid kaffeautomaten för att fylla på med både dryck och samtal, fyller återkopplingen en viktigare funktion än någonsin

Se din feedback som en present till mottagaren. Men leverera den vid rätt tidpunkt.

Se din feedback som en present till mottagaren. Men leverera den vid rätt tidpunkt.

Positiv vs utvecklande feedback 

Var generös med positiv återkoppling. Det finns ett forskningsbaserat förhållningssätt till barnuppfostran som kan appliceras även på feedback mellan kollegor - fem gånger mer kärlek. Ös på med genuin positiv återkoppling helt enkelt, så bygger du en god grund för välfungerande feedback.

Checklista: Fundera på före feedback

Ställ dig de här frågorna för att säkerställa att det är kärleksfull återkoppling på gång:

1. Kan feedbacken hjälpa min kollega att växa?

Är dina åsikter relevanta för mottagaren för att hen ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt? Det ger möjlighet att utvecklas. Var specifik i din feedback och ge konkreta exempel.

2. Kan min feedback förbättra vårt samarbete?

Våga ge rak feedback kring hur din och kollegans relation fungerar och kan bli bättre. Skulle ert samarbete vinna på att din kollega inkluderar dina idéer i högre grad, inte avbryter dig när du pratar, ger mer återkoppling eller respekterar mötestider etcetera?

Visst kan det kännas obekvämt att leverera feedback ibland. Ta hjälp av en tankefråga för att hitta formuleringarna:

“I din närhet känner jag mig ...”.

Här ryms ofta värdefull utvecklingspotential för ert samarbete. Känner du dig stark, inkluderad och trygg? Eller kanske ifrågasatt, osäker och förminskad?

3. Är min feedback kärleksfull?

Kärleksfull feedback ges alltid med välvilja som grund. Det betyder inte att allt du delar med dig av är positiv kritik. Det kan lika gärna handla om förbättringsområden som syftar till att hjälpa din kollega att bli bättre.

När du har funderat igenom frågorna ovan är du redo att ge feedback.

Feedback digitalt

Idag när många av oss sitter på olika håll och arbetar blir behovet av feedback extra stort, och omständigheterna annorlunda än vanligt. Slå gärna en signal, eller boka ett Zoom-, Teams- eller Hangout-möte för att ge din återkoppling. Tonläge, minspel och kroppsspråk adderar till budskapet och hjälper mottagaren, främst när det gäller utvecklande återkoppling.

Praktiska råd inför

Om du har gjort ditt förarbete rätt, och varit givmild med den positiva återkopplingen, har du redan skapat goda förutsättningar för att kunna leverera kärleksfull feedback. Några råd för att lyckas:

1. Vänta inte för länge

När det gäller den utvecklande feedbacken är det bäst att ta upp den i nära anslutning till ett tillfälle när beteendet uppstår. Men inte när du är i affekt.

2. Hellre rak än inlindad

Undvik att linda in din feedback. Det kan bli otydligt vad det är du vill få fram och det är inte hjälpsamt för mottagaren. Var konkret och ge exempel.

3. Välj ditt tillfälle

Att ge utvecklande feedback (även om den är aldrig så kärleksfull) till en stressad person som är på väg in i ett viktigt möte eller har haft en dålig dag är inte en bra idé. Inte heller att leverera den när du själv är i ofas. Ge den utvecklande feedbacken i enrum. Fråga innan om mottagaren vill ha feedback, så ger du hen också möjlighet att hinna förbereda sig mentalt.

När du tar emot feedback

Att få kritik på våra prestationer på jobbet, eller tips på vad vi behöver göra bättre i samarbete med andra, kan upplevas jobbigt. Men du kan du träna upp din förmåga att ta emot, ta till dig och utvecklas.

Förbered dig genom att ställa in dig på att ta emot. Några tips på vägen:

1. Lyssna

Det viktigaste för dig som mottagare är att lyssna och försöka förstå den feedback du får. Undvik att förklara och försvara dig.

2. Fråga

Fråga om du inte är säker på vad personen som ger dig feedback menar. Be om exempel som hjälper dig att förstå.

3. Tacka

Att alltid tacka för den feedback du får är viktigt. Din samtalspartner ska känna sig trygg i att lämna feedback till dig nästa gång. Hela tanken med att kontinuerligt ge och få feedback är att ni bidrar till varandras utveckling. Vi stimulerar samtidigt till en bättre arbetsmiljö genom att ha en rak och konstruktiv kommunikation.

Skapa fler tillfällen för feedback när du distansjobbar

Det är alltid bra att jobba med incheckningar och utcheckningar. Inte bara i workshops och möten, utan även när ni möts för en dags samarbete. Låt utcheckningen bli en feedback-session.
T.ex. "Det här uppskattar jag med dig ..." och
"Vårt samarbete skulle bli bättre om ..."

Känner du behov av att få återkoppling?

Om du behöver feedback men inte har något naturligt tillfälle att få det - tveka inte att be om det för att komma vidare.