Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Antrop del av Digitaliseringskonsulterna: Vi accelererar arbetet för ett fossilfritt samhälle

Tillsammans med Digitaliseringskonsulterna jobbar Antrop aktivt för att stötta politiken, näringslivet och offentlig sektor i att förstå hur vårt land, genom digitalisering och innovation, snabbt kan transformeras till ett fossilfritt välfärdssamhälle.

Lästid: 2 min

 

Bild på digitaliseringskonsulternas logotyp

Sverige måste bli bättre på att utnyttja digitalisering som medel i klimatarbetet. Digitaliseringens förmåga att förändra vårt samhälle, med snabba och radikala utsläppsminskningar som resultat, behöver snabbt få större utrymme i klimatpolitiken framöver. Antrop är därför aktiv medlem i föreningen Digitaliseringskonsulterna, för att tillsammans med bland andra utvecklarbyrån Prototyp och närmare 30 företag i IT-konsultbranschen, förenas i ambitionen att hjälpa samhället att bli medvetna om, och använda, digitaliseringens möjligheter. 

Bild på Katarina Walter, tidigare VD på Antrop

Jag är övertygad om att digitalisering kan påskynda den hållbara omställning som världen behöver. Därför arbetar vi gärna tillsammans med Digitaliseringskonsulterna mot vårt gemensamma mål.

Katarina Walter, VD, Antrop

Antrop vill påverka så mycket vi kan

Antrops vision innebär att vi väljer kundsamarbeten där vi kan göra så stor impact som möjligt, och där våra kunders värderingar och projekt rimmar med vår värdegrund. Eftersom de här frågorna är viktiga för oss på riktigt och en del av vårt DNA har vi valt att mäta vår framgång i andel hållbara projekt lika mycket som i ekonomisk utveckling. Redan idag skapar vi nytta för en mer hållbar värld i våra uppdrag. Idag bidrar 52 % av våra uppdrag till de globala målen. En siffra som vi arbetar för att öka. 

“Vi vet att digitala tjänster har påverkat människors behov, beteenden och värderingar i decennier. Samma mekanism kan användas som en katalysator i omställningen till en fossilfri och resurssnål värld.”

Katarina Walter, VD, Antrop

Ökad takt i hållbarhetsarbetet

För att Sverige ska bli klimat­neutralt till 2045 kommer det att krävas trans­formation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid.

Föreningen Digitaliseringskonsulterna överlämnade i mars 2019 en färdplan för digitalisering till regeringen. I den finns förslag på hur digitaliseringen kan bidra till fossilfrihet. 

Antrop har alltid drivits av att förbättra världen med design. Nu växlar vi upp med en ny färdplan mot 2030 för hur vår designkompetens ska skapa störst skillnad. Vi ser också fram emot att hjälpa fler kunder att ställa om.

Fakta: Digitaliseringskonsulterna

Digitaliseringskonsulterna består av ett stort antal aktörer som förenas i ambitionen att hjälpa samhället att bli medvetna om och använda digitaliseringens möjligheter. Tillsammans jobbar vi nu aktivt för att stötta politiken, näringslivet och offentlig sektor i att förstå hur digitalisering kan bidra till ett fossilfritt samhälle med ökad konkurrens­kraft och tillväxt som resultat.

digitaliseringskonsulterna.se

separator separator