Så blir din digitala tjänst lyckad: 9 konkreta punkter för dig som beställare

Interna önskemål, tidsaspekter, budget – när du beställer en digital tjänst eller produkt finns det många perspektiv att förhålla sig till. Men om du följer punkterna nedan är du väl rustad. Och väljer du att ta ditt projekt till oss på Antrop kan vi lösa resten tillsammans under resans gång.

Lyckas med ditt digitala projekt! Här är 9 framgångsfaktorer.

Lyckas med ditt digitala projekt! Här är 9 framgångsfaktorer.

Står du och ditt företag i begrepp att ta fram en ny tjänst eller produkt? Spännande! Det har vi gedigen erfarenhet av. Vi har arbetat med digitala projekt i snart 20 år, och Antrop är flerfaldigt utnämnd till Årets digitala byrå av branschens kunder. Nu vill vi dela med oss av våra erfarenheter kring vad som gör ett digitalt projekt kvalitativt, effektivt och roligt att vara beställare av.

1. Ha en tydlig bild av vad projektet ska åstadkomma

Innan du drar igång bör du ha definierat vilken effekt slutresultatet ska åstadkomma. Vilken målgrupp ska du nå? Hur vill du påverka den? Skriv ner det och använd det när du tar kontakt med potentiella byråer. I kombination med en beskrivning av vilka ni är och vilka utmaningar ni har så är det ett fantastiskt bra underlag till ett första möte. 

2. Gå in med rätt förutsättningar 

För att byrån ska kunna ta fram en offert behöver du veta förutsättningarna. När ska projektet vara klart? Vilken budget har du? Vilken kompetens finns internt? Genom att förstå förutsättningarna kan byrån snabbt komma fram till ett upplägg som passar dig. Om du inte har en budget klar kan byrån hjälpa dig att sätta en prislapp på projektet för att kunna äska pengar.

3. Ställ krav på hållbarhet

En digital tjänst behöver också framtidssäkras genom att omfatta hållbarhetsperspektivet. Dagens, och ännu mer morgondagens, kunder har höga krav på det. Precis som att en digital tjänst måste vara användarvänlig, behöver den vara hållbar, för att skapa trogna kunder.

De tre viktigaste sakerna att ställa krav på är; användbarhet, tillgänglighet och minimala koldioxidutsläpp. Det betyder att tjänsten ska vara effektiv att använda, inkludera alla användargrupper och orsaka så liten mängd koldioxidutsläpp som möjligt. Ett grönt webbhotell, alltså att du hostar din tjänst på en server som använder förnyelsebar el, bör vara en självklarhet.

4. Kartlägg befintlig kunskap

För att arbetet ska bli framgångsrikt kommer projektteamet att behöva kunskap – om målgruppen, marknadsläget, varumärkesplattformen, bakomliggande system och hur lösningen ska förvaltas. Om du vill hålla nere extern tid gör du klokt i att samla ihop den interna kunskapen innan konsulterna drar igång. 

5. Sätt en ram för vad projektet INTE ska åstadkomma

Lika viktigt som att ha en tydlig bild av vad projektet ska åstadkomma är att kunna kommunicera vad projektet inte ska göra. När det står klart att ett projekt ska rulla igång är det vanligt att många kollegor vill få in sina önskemål. För att få ut rätt effekt av just ditt projekt behöver du kunna sortera bland önskemål och idéer och vara trygg i att säga nej till dem som inte ingår i ditt projekt. Tjusigt är det såklart om du förutom att säga nej även kan upplysa om var och när deras aspekt kommer tas om hand.

6. Bestäm vem som bestämmer

Du och ditt team kommer att ställas inför vägval. Byrån kommer att rekommendera en väg. Men det är ni som behöver fatta de slutgiltiga besluten. Om det redan innan projektet är tydligt hur och av vem dessa beslut ska fattas kan ni spara enorma mängder tid och energi. Både för er och för byrån.

7. Säg vad du behöver för att känna dig trygg

Agila projekt bygger på att teamet jobbar målstyrt mot den effekt ni vill uppnå (se punkt 1) och att en produktägare hos er löpande fattar beslut om vilka funktioner som ska ingå. Om du är van vid att beställa ett visst antal funktioner kan det kanske kännas lite darrigt att gå över till att jobba målstyrt och agilt. Berätta det för för byrån så kan de hjälpa till i övergången. Efter ett tag kommer du att märka att det agila arbetssättet ger ännu mer trygghet eftersom ni snabbare ser resultat och att lösningarna tidigt blir kvalitetssäkrade med kund.

8. Bygg relationsdjup med din byrå 

Forskning visar att grupper där alla involverade känner sig trygga åstadkommer de bästa resultaten. Om såväl anställda som konsulter vågar ställa dumma frågor, vara mänskliga och ha en annan åsikt än gruppen – då kommer hela samarbetet bli mer kreativt och ni kommer att hitta ännu bättre lösningar. För att åstadkomma det behöver ni satsa lite av er själva och bygga relationsdjup med byrån. Även om ni bara jobbar ihop i några månader så kommer ni att vinna på det, vi lovar, för det är så vi jobbar i alla våra projekt. 

9. Avsätt tid – det bäddar för framgång

Byrån kommer att jobba på, vara självständiga och bra på att fatta belsut utifrån era användares behov. Men de kommer att behöva er! Slutresultatet blir alltid bättre när det finns tid och möjlighet för interna personer att vara med i projektgruppen. Då är ni delaktiga i leveranserna, förstår valen som gjorts och kan agera ambassadörer internt. 

 

Så arbetar Antrop med digital design

Med kunddriven digital design tar du steget från smarta strategier till designade, lanserade tjänster som hjälper era kunder på bästa sätt i de digitala kanalerna. Utifrån research och testade koncept tar vi fram UX, grafisk form och innehåll baserat på användarnas verkliga behov.

Läs mer om Digital Design

Katarina Walter, vd Antrop

Katarina Walter, vd Antrop

Katarina Walter är vd, strateg  och designer. Hon är en av Sveriges ledande experter på hur man tar fram fantastiska kundupplevelser och branschledande tjänster. Hon leder designbyrån Antrop som har vunnit guld i Årets byrå 2020 och varit topplacerad de senaste 5 åren. 

Webbinarium: Så blir du en bra beställare av digitala projekt

26 november kl 8.30-9.00 // Kostnadsfritt webbinarium med Katarina Walter, Antrop & Tobias Bard, Prototyp 

Tillsammans med våra vänner och samarbetspartners på utvecklarbyrån Prototyp har vi samlat på oss många lärdomar om att arbeta med digitala projekt. Vad underlättar när du startar upp projektet? Vilka fallgropar finns att undvika? Vilka intressenter ska vi ta hänsyn till? Det finns många aspekter att beakta.

Beställarkompetens och best practice

Under 30 minuter går vi igenom vad som ger dig som beställare av ett digitalt projekt de bästa förutsättningarna för att få det du vill ha och behöver.

Vi vill att ditt digitala projekt ska bli riktigt lyckat!

Anmäl dig här