Träffsäkert hållbarhetsarbete med hjälp av tjänstedesign

Allt fler får upp ögonen för hur tjänstedesign kan hjälpa företag att lösa sina hållbarhetsutmaningar.

 

 

– Med vår design thinking-metod kan du lösa en hållbarhets­­utmaning, ta fram hållbarhets­­strategier eller arbeta affärs­­strategiskt mot FN:s globala mål, säger Antrops hållbarhetsexpert Fanny von Heland.

Hållbarhet har blivit en av de absolut viktigaste frågorna i företag och organisationer. Varje bransch har sina specifika förutsättningar, men också en gemensam nämnare: Att satsa hållbart är en förutsättning för stabil och långsiktig lönsamhet. Det finns också flera studier som bekräftar att vd:ar inser hur avgörande hållbarhet är för kundlojalitet och framgång.
–  Idag får vi ofta frågor om hur vi kan hjälpa våra kunder i deras hållbarhetsarbete. Tjänstedesign är en mycket effektiv metod för att ta sig an utmaningarna de står inför, säger Fanny von Heland, hållbarhetsdesigner på Antrop.

Har utvecklat Antrops hållbarhetserbjudande

Fanny von Heland kom till Antrop 2017 och har bland annat utvecklat byråns erbjudande inom hållbarhetsdesign. Det handlar om att utforma tjänster och affärsmodeller för att målmed­vetet styra mot ökad hållbarhet. Antrop har sedan det grundades 2001 haft ett starkt hållbarhetsfokus, bland annat i projekt tillsammans med Naturvårdsverket, Fossilfritt Sverige, Ashoka och UNHCR.
– Det vi gjort nu är att förtydliga vårt erbjudande så att det blir enklare för våra kunder att se hur de kan jobba med hållbarhet. Vi använder vår metodik på ett sätt som stärker våra kunders förmåga att involvera viktiga intressenter, formulera behov och utforska möjliga lösningar. Sedan kan vi testa småskaligt och vidareutveckla dessa lösningar. En sådan arbetsprocess lämpar sig väldigt väl för att jobba med hållbarhetsutmaningar, säger Fanny von Heland.

Expertens bästa tips för framgångsrikt hållbarhetsarbete

 • Satsa på att stärka er innovationsförmåga 
  Se hållbarhetsutmaningar och ert hållbarhetsarbete som en unik möjlighet att skapa innovation och stärka affären. Cirkulär design är en bra metod för att knyta ihop affär och hållbarhet.

 • Undersök och testa 
  Våga undersöka problemområdet på djupet och jobba med att ta fram många alternativa lösningsförslag. Testa sedan effekten av några av dem. Med ett iterativt arbetssätt kan ni förfina era lösningar och se till att de når önskad effekt.

 • Jobba med co-design och relationsbyggande 
  De som på olika sätt berörs av lösningen ska också vara involverade i själva designprocessen för att säkerställa långsiktig hållbarhet.

 • Förstå din kund 
  Du kan stärka ert hållbarhetsarbete genom att bättre förstå kopplingen mellan era hållbarhetsmål och kunders behov, upplevelse och förväntningar. Undersök hur ni kan göra det enklare för era kunder att välja hållbart.