Vårt svar på #sistabriefen

Vi har läst och skrivit under #sistabriefen som 2 126 kvinnor i byråbranschen har publicerat på Resumé. På Antrop jobbar vi aktivt med jämställdhet och har nolltoleranspolicy mot diskriminering och trakasserier - men vi liksom alla andra kan alltid bli bättre! 

Det är kommunikationsbranschen som ligger bakom #sistabreifen, i vilken designbyråer är inräknade. Metoo-kampanjen senaste tiden har synliggjort någonting väldigt viktigt. Ett samhällsproblem vi alla har ett ansvar att få ett slut på.

På Antrop jobbar vi aktivt med jämställdhet och har nolltoleranspolicy - men vi liksom alla andra kan alltid bli bättre! Här är vårt svar på hur vi ska fortsätta säkerställa att vara en trygg arbetsplats för alla:

Vi med ledande ansvar på Antrop lovar att:

 • Göra allt vi kan för att Antrop för alltid ska vara en byrå där ingen diskrimineras, förtrycks, behöver utstå sexualiserande jargong eller trakasserier. 
 • Vi i ledningen varje år ser över vår jämställdhetsplan tillsammans med medarbetare för att se hur den kan förbättras.

 • I januari varje år göra en roll- och lönekartläggning för att fortsätta säkerställa att vi är rättvisa i löneutveckling och utveckling i övrigt på bolaget. Lika lön för lika arbete. 

 • Vi har en tydlig policy om nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och övergrepp som är tillgänglig för alla på byrån. Den ska lyftas årligen med samtliga medarbetare för att aldrig glömmas bort. 

 • Alla medarbetare vid anställning skriver under vår jämställdhetspolicy samt policy kring nolltolerans mot trakasserier och diskriminering, för att säkerställa att alla förstår vikten av denna. 

 • Det framgår tydligt i vår policy vad som är ett oacceptabelt beteende och vi som medarbetare har ansvar att anmäla sådant till ledningen även om vi "bara" observerat något.

 • Vi har tydliga rutiner för hur man som medarbetare ska anmäla oönskade händelser och få hjälp och stöd om sådan situation uppstår. 

 • Vid rekrytering alltid genom samtal säkerställa att vi gör en profilbedömning helt utifrån kompetens, helt oberoende av kön eller annan oväsentlig grund.

 • Alla medarbetare, oavsett kön, ska stöttas till jämlikt uttag av föräldraledighet. Som föräldraledig behåller man rätt till kompetensutveckling samt andra förmåner och ska känna sig lika inkluderad på företaget som annars. 

 • Vi tar ett ansvar kring alkohol på vår arbetsplats. Vår tidigare alkoholpolicy har uppdaterats tillsammans med medarbetare och blivit mer restriktiv 2017. Vi är medvetna om att alkohol ofta leder till minskat konsekvenstänk och vill motverka det.

 • Vi under 2018 tillsammans ska kompetensutveckla oss i civilkurage. Det tränar oss att bli ännu modigare i att hjälpa medmänniskor i utsatta situationer - det är något vi tycker är viktigt när det kommer till alla typer av diskriminerande eller otrygga situationer. 

Det här är frågor vi inte bara tar på stort allvar utan också sedan många år arbetar med aktivt hela tiden. Det gäller allt från att ha en trygg jargong tillsammans vid fikabordet, till en lönekartläggning och att se till att ledning och ansvar är fördelat på ett jämställt sätt.

Zandra Rauchwerger, byråchef Antrop

Antrop ska alltid vara en arbetsplats fri från sexualiserande, trakasserier och diskriminering. Vi agerar direkt och kraftfullt om vi skulle upptäcka att detta inte efterlevs av såväl medarbetare, ledning, ägare eller kunder.

Hälsningar,
Zandra Rauchwerger, Byråchef
Katarina Walter, VD
Jenny Pettersson Lindberg, Teamchef
Sara Backlund, Försäljningschef
Susanne B Olsson, Marknadschef
Erik Hammarström, Erbjudandechef
Martin Gustavsson, Delägare
Erik Markensten, Delägare
Mattias Mårtensson, Delägare
Ingrid Höög, Styrelseordförande

På Antrop är vi 41 anställda personer idag, november 2017.

Vi är 27 stycken kvinnor och 14 stycken män.

I Antrops ledning sitter 3 stycken kvinnor och 1 man.

Av personalcheferna är 2 av 3 kvinnor.

I Antrops styrelse sitter 5 män och 3 kvinnor.

Vi har fler kvinnor på seniora ledande positioner på byrån än män. 


Vi är medvetna om att fördelningen är sned. Det balanserar dock upp branschens trista statistik så vi kan leva med det ett tag till.