KURS I TJÄNSTEDESIGN

Kundupplevelsen är helt avgörande för din organisations framgång och lönsamhet. I Antrops 2-dagars kurs i tjänstedesign lär du dig varför, och hur du gör för att skapa värde för kunden med metoderna inom tjänstedesign.

 

Relationer och kundlojalitet är viktigare än någonsin för att skapa framgångsrika tjänster. Då är kundupplevelsen din främsta konkurrensfördel. Tjänstedesign, även kallat service design, är ett sätt att organisera människor, struktur, information och andra delar av en tjänst för att förbättra kundens upplevelse. Grunden är att förstå kundens beteenden och drivkrafter för att skapa tjänster som möter kundens behov.

Upplev hur det är att jobba kundcentrerat

I Antrops utbildning i tjänstedesign varvar vi teori och praktik så att du lär dig metoder för att jobba kundcentrerat. Under två inspirerande och intensiva dagar går vi igenom hela processen, från utmaning, till insikt och lösning. Vi kommer att arbeta praktiskt med att lösa en verklig utmaning så att du får uppleva hur det är att jobba kundcentrerat, på riktigt. Du kommer att få lära dig att använda verktyg såsom beteendetyper, kundresor men också lära dig att genomföra intervjuer, analys, idégenerering och ta fram lösningsförslag genom prototyping. Du kommer även att få redskap för att förankra metoden i din organisation, hur du sätter upp mål för kundnytta och systematiska jobbar mot de effekter som ni vill uppnå och hur du presenterar resultatet i din organisation.

Skapa värde för kunden

Efter kursen kommer du att ha kunskap om hur insikter kring kundupplevelsen och empati för kunden kan driva tjänsteutveckling, innovation och hur du skapar förutsättningar för framgångsrika tjänster.

Dag 3 är en påbyggnad om att leda designarbete i din organisation och hur du blir en ambassadör för ett kundcentrerat arbetssätt. Vi går stegvis igenom hur du genomför tjänstedesignprojekt och hur du prioriterar insatser utifrån kund.

Vem är kursen till för?

Kursen riktar sig till dig som arbetar med kunddriven affärsutveckling eller med att öka kundfokus i din organisation. Kursen passar er som redan kan grunderna i tjänstedesign och vill få stöd i att implementera det i organisationen, men också er som inte haft så mycket kontakt med arbetssättet tidigare.

Exempel på vilka som går utbildningen:

 • Verksamhetsutvecklare
 • Tjänsteutvecklare, affärsutvecklare
 • Ledare i tjänsteproducerande verksamheter
 • Beställare av tjänster och IT
 • Projektledare, förändringsledare
 • Processutvecklare
 • Innovationsansvarig
 • Hållbarhetsansvarig
 • Produktägare
 • Kravhanterare
 • Strateg
 • Verksamhetsarkitekt
Antrop Academy logo
PRIS

Grundkurs 2 dagar: 13 500 kr
Påbyggnad 1 dag: 6 000 kr

Priser är inkl. lunch och fika.

Vi ger 10 % rabatt på kursavgiften för dig som:

 • är kund hos Antrop.
 • anmäler 4 personer eller fler till ett kurstillfälle.
NÄSTA KURSTILLFÄLLE

När: 19-20 februari 2019 (grundkurs)
5 mars 2019 (påbyggnad) 
Kurstid: Kl. 9-16
Plats: Hos Antrop, på Rosenlundsgatan 36 i Stockholm

VI KOMMER TILL ER

Vill ni hellre att vi kommer ut till er och håller kursen? Boka en skräddarsydd utbildning anpassad till era förkunskaper och behov.

Prata med Jenny Collberg för mer information och anmälan. 
+46 (0) 704 176 971

Allmänna villkor

ANDRA KURSER

USER RESEARCH

Kursupplägg

Det här får du som deltagare

Grundkursen är en 2-dagars utbildning i tjänstedesign, med föreläsningar, workshops, gruppdiskussioner och praktiskt arbete. Du kommer att få:

 • Lära dig teorin bakom tjänstedesign
 • Förståelse för nyttan ett kundcentrerat arbetssätt kan ge dig och din organisation
 • Prova på metoder för att förstå kundbehov, beteenden och drivkrafter
 • Gå igenom hela processen för att utveckla tjänster utifrån kundbehov, från insikt till lösning
 • Tips och verktyg för hur kundbehov kan förankras och leva vidare i din organisation
 • Relevanta exempel på hur andra har jobbat med tjänstedesign på ett framgångsrikt sätt
 • Material, verktyg och mallar som gör det enkelt att komma igång med metoden i din verksamhet
 • Kostnadsfri coachning efter kursen för stöd eller frågor kring dina utmaningar  


Dag 3: påbyggnadsdag kundcentrerad organisation

 • Lära dig hur man går från vision och strategi till konkret handlingsplan
 • Kunskap om hur du arbetar med metodträning, ambassadörer, förankring
 • Insikter om förändringsledning och hur du skapar förutsättningar för ett kundcentrerat arbetssätt
 • Kunskap om målstyrning, tillitskultur och rätt organisationsstrukturer

Kursledare

Antrops tjänstedesigners Jenny Dannstedt och Hedda Selder är ledare för kursen.
De har båda lång erfarenhet av att leda stora tjänstedesignprojekt, utbildning och coachning i
 organisationer.

Prata med Jenny Collberg för mer information och anmälan. +46 (0) 704 176 971

Tjänstedesigner

Jenny Dannstedt

+46 (0) 733 593 292
[email protected]

UX- och tjänstedesigner

Hedda Selder

+46 (0) 730 307 783
[email protected]