KURS I ATT LEDA DESIGNARBETE

Att förstå kundbehov och snabbt kunna möta dem med rätt tjänster och upplevelser är avgörande för din organisations framgång och lönsamhet. Antrops kurs i att leda designarbete ger dig kunskap och verktyg för att ta ett tvärfunktionellt team från insikt till lösning, och hur du förankrar och sprider arbetssättet i din organisation.

I en tid av tuff konkurrens och ständig förändring är det viktigare än någonsin att utgå från faktiska insikter om era kunder. Men det är också viktigt att ha snabbrörliga processer för att omvandla insikterna till tjänster och upplevelser som skapar värde. En nyckelfaktor för att nå dit är att bygga intern kapacitet som löpande kan leverera kunddriven affärsutveckling.

Bli ambassadör för ett kunddrivet arbetssätt

Ett bra sätt att etablera nya arbetssätt är att börja i liten skala, till exempel i ett pilotarbete med ett tvärfunktionellt team och kunddriven arbetsprocess. Då etableras arbetssättet utifrån era förutsättningar och ni kan dra lärdomar, för att sedan skala upp och sprida arbetssättet vidare i organisationen.

Under en inspirerande och intensiv dag varvar vi teori med praktik för att rusta dig i att planera, leda, sprida och bli ambassadör för ett kunddrivet arbetssätt. Vi gör det genom att ta oss igenom hela processen i att leda ett pilotarbete: från att säkerställa mandat och medel till att genomföra arbetet och att därefter sprida och förankra det i organisationen.

Verktyg och plan för ett eget pilotarbete

Du rustas exempelvis i att leda och prioritera en iterativ och utforskande process, arbeta med tillitskultur och gruppdynamik i ett tvärfunktionellt team samt att sprida och förankra med hjälp av storytelling.

Förutom att du får med dig kunskap och verktyg för att leda ett pilotarbete med tjänstedesign som metod har du efter kursen även satt ihop en plan för ditt pilotarbete och därmed fått en flygande start.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som arbetar med kunddriven affärsutveckling idag och/eller med att öka kundfokus i din organisation. Du kan grunderna i tjänstedesign och vill få stöd i att implementera arbetssättet i din organisation.

De som går kursen arbetar till exempel som:

 • CX-ansvarig
 • Produktägare
 • Tjänstedesigner
 • UX-designer
 • Strateg
 • Verksamhetsutvecklare
 • Affärs- och erbjudandeutvecklare
 • Beställare av tjänster
 • Projektledare, Processledare
 • Förändringsledare
 • Innovationsansvarig
 • Verksamhetsarkitekt

Kursupplägg:

Antrop Academy logo

KURSTILLFÄLLEN

Att leda designarbete (1 dag) 

När: 22 april 2020.
Kurstid 9.00-16:30
Frukost serveras kl 8.30

Var: Hos Antrop, på Rosenlundsgatan 31 i Stockholm

Pris: 7 995 kr exkl. moms
Frukost, lunch och fika ingår

ANMÄL DIG HÄR

Vi ger 10 % rabatt på kursavgiften för dig som:

 • är kund hos Antrop
 • anmäler 4 personer eller fler till ett kurstillfälle
VI KOMMER TILL ER

Vill ni hellre att vi kommer ut till er och håller kursen? Boka en skräddarsydd utbildning anpassad till era förkunskaper och behov.

Prata med Jenny Collberg-Martland för mer information.
08-522 348 50

Allmänna villkor

ANDRA KURSER

Att leda workshops för innovation

Beteendedesign

Designsystem

Tjänstedesign

User research

 

Kursledare

Kursledare är Antrops Eva Siveland och Jenny Pettersson Lindberg, två av Sveriges mest erfarna och välrenommerade seniora tjänstedesigners.
De har lång praktisk erfarenhet av att leda förändringsarbete och använda designmetodik för kunddriven affärsutveckling.
De är också vana att coacha företag och organisationer i kunddrivet arbetssätt, och efterfrågade som föreläsare
.

Tjänstedesigner

Eva Siveland

+46 (0) 709 562 755
[email protected]

Tjänstedesigner

Jenny Pettersson Lindberg

+46 (0) 709 706 118
[email protected]