Avanza har satsat mycket på kundupplevelsen och att ligga i framkant med smarta lösningar för sparande. Det har lett till nöjda kunder och fina priser. Men de ville också höja sin ambition inom hållbarhet och göra det  arbetet synligt både internt och för kunder.

Antrop fick det spännande uppdraget att hjälpa Avanza förtydliga sin hållbarhetsstrategi och fokusområden så att hållbarhet blir en tydlig del av varumärket, och göra det enkelt för kunderna att spara hållbart.

Att spara hållbart är ett enkelt sätt att minska klimatpåverkan – och det har stor effekt. När Avanza tog ett nytt, mer ambitiöst grepp om sitt hållbarhetsarbete ville de därför underlätta för och inspirera sina kunder att välja hållbart sparande. Det kan verka enkelt att bara välja mer hållbara sparformer. Men i praktiken är det som sparare svårt att förstå vilken påverkan en investering har och hur du gör ett hållbart val. . 

Innovation för nya idéer inom hållbarhet

På Avanza finns en ambassadörsgrupp för hållbarhetsfrågor, men det mesta av arbetet drivs av medarbetare från flera olika avdelningar och team. De hade inriktning och flera idéer för bankens satsningar framåt, men behövde hjälp att fördjupa och konkretisera sin strategi inom hållbarhet.

De vände sig till Antrop för att få hjälp med innovationsarbetet och att utforska sina möjligheter inom hållbarhetsområdet. För att snabbt och effektivt få den nya strategin klar behövdes även stöd i att facilitera arbetet.

Målet var att få fram beslutsunderlag till ledningsgruppen för att lyfta hållbarhetsarbetet. Leveransen anpassades därför för att kunna läggas fram i ledningsgruppen, men också visuellt för att kommuniceras både internt och externt. 

Utforska, idégerera och konkretisera

Antrop inledde uppdraget med en omvärldsspaning om hållbarhet och trender i finanssektorn, som inspiration till kreativitet och nytänkande i arbetsgruppen. I två stora workshops samskapade vi sedan fram både vision och innehåll för den nya hållbarhetsstrategin.

Arbetsgruppen fick jobba med att ta sina idéer till konkreta planer. Vi utgick från FN:s globala hållbarhetsmål och prioriterade några av dem – de som Avanza har störst möjlighet att påverka. De valda fokusområdena utvecklades med aktiviteter, delmål, förslag på mätpunkter och tidplan.


Engagerat gäng på Antrop – supereffektiva workshops, kändes lyxigt att hänga i era lokaler, välarbetat slutmaterial!

Frida Norre, Product Manager, Customer Onboarding. Avanza


En konkret handlingsplan som visar nästa steg

Vi identifierade de strategiska och praktiska utmaningar som finns, och prioriterade alla aktiviteter. För att få ett bra resultat behövde vi också:

  • formulera en vision som också bidrar till Avanzas övergripande vision
  • fördjupa förståelsen för de fokusområden vi valde

Workshoparbetet sammanställdes i tydliga fokusområden och med konkret inriktning för vart och ett av dem. Materialet är ett stöd för Avanza att själva jobba fram en handlingsplan utifrån och sätta mätbara mål för arbetet. Handlingsplanen är viktig eftersom den visualiserar vägen mot visionen och delar upp arbetat i olika delmoment. Det skapar struktur och trygghet, och visar vem i organisationen som gör vad och vilka stödsystem som behöver finnas på plats. 

Hållbarhetsstrategi skapar samsyn

Efter Antrops uppdrag tillsammans med Avanza har den nya visionen och strategin förankrats i ledningen. Hållbarhetsstrategin är inför 2020 en viktig del i att utveckla Avanza framåt och det ambitiösa hållbarhetsarbetet fick en tydligare och mer konkret inriktning med:

  • Detaljerade beskrivningar av fokusområden 
  • Förslag på mätpunkter, aktiviteter och tidplaner 
  • Ansvariga personer för att ta arbetet vidare 
  • Enkel och visuell strategi att kommunicera internt och externt

Inte minst viktigt är den gemensamma syn på hållbarhetsarbetet som nu förankras inom företaget. Hållbarhetsgruppen har blivit ambassadörer för företagets vision och strategi inom hållbarhet och fått med sig kunskap och verktyg som de sprider till kollegorna.

Avanzas hållbarhetsstrategi

Här syns en del av resultatet, Avanzas strategi som sammanfattats i en bild.

Banken Avanza grundades 1999 och har byggt en plattform för sparande och investeringar.

De har många år i rad prisats med SKI Sveriges nöjdaste Sparare och som Årets bank.


Projektet innehöll:

Står du inför liknande utmaningar?

Prata med kundansvarig som gärna berättar mer.
Erik Hammarström
+46 (0) 733 210 720
[email protected]

ANDRA KUNDER VI HJÄLPT