Digital hållbarhet

Vet du om hur hållbar din digitala tjänst är? Digitala tjänster har ofta en stor negativ miljöpåverkan på grund av den mängd energi som går åt när sidor laddas och hostas. De flesta hemsidor idag släpper ut onödigt mycket koldioxid. Men det går att påverka. Och en grönare digital tjänst är bättre för din affär.

Vi vet att ett heltäckande och transparent hållbarhetsarbete är det som bygger hållbara varumärken. Att få koll på den ofta glömda digitala hållbarheten i er tjänst och minska era utsläpp är en relativt liten, men affärskritisk, investering.

Antrop till er tjänst

Vi hjälper dig att göra din digitala tjänst eller webbsida grönare. Tillsammans utvecklar vi en digital tjänst som är hållbar samtidigt som den skapar kundlojalitet och bidrar till er affär. När vi städar bort det som drar onödig energi blir webbplatsen snabbare och mer lättnavigerad. Användarna får lättare att faktiskt utföra det som både hen och ni vill.

Några områden att fokusera på för att vara digitalt hållbar:

  • Mobilt först, även för klimatet
  • Tunga sidor drar energi (både el och användarens egen)
  • Innehållet ska tillföra verkligt värde - välj med omsorg
  • Video på din webbplats - optimera den för att vara hållbar
  • Det viktiga valet av typsnitt
  • Dark mode - en ljus kraft för energianvändningen
  • Ta in på ett grönt webbhotell
  • Var hittbar, sökbar och ha välfungerade SEO

Stora webbplatser, och fler som använder mer digitala tjänster gör digital hållbarhet, eller bristen på den, till ett  växande problem som engagerar och ställer krav på individen, och på företagen. Redan idag har kunderna höga krav på företags hållbarhet och det är krav som bara kommer att växa ju mer medvetna vi blir om de här problemen. Kunderna förväntar sig att en digital tjänst måste vara användarvänlig. På samma sätt kommer de att förvänta sig att den är hållbar.

Planethälsa och god användbarhet går hand i hand

Nästan allt vi kan göra för att hjälpa webbplatser att bli mer energieffektiva kommer också att göra dem bättre på andra sätt, oavsett om det är bättre SEO, bättre webbprestanda eller bättre användarupplevelse.

Så det som är bra för användaren är bra för planeten. 

Några fokusområden för dig inom design och UX

En viktig del i en bra användarupplevelse är att minska friktion. Användarna ska kunna hitta, och utföra sina ärenden, på ett smidigt sätt. Bra användarupplevelser gör det enklare och roligare att använda webben för alla och minskar dessutom mängden slösad energi. För vi är på väg åt fel håll. År 2010 vägde den genomsnittliga webbplatsen 467 kb. Sedan dess har webbplatser blivit tyngre, främst på grund av bilder och video. 2019 var den genomsnittliga webbplatsen 1836 kb tung, en siffra som förväntas öka. Så vad gör vi?

Det finns mycket designers och alla som arbetar med att utveckla en digital tjänst kan bidra med för att minska webbens klimatpåverkan. Och kunder och användare alltmer kommer att kräva hållbarhetssäkrade digitala tjänster.

Realiserade digitala tjänster som skapar nytta

Vi arbetar för att digital hållbarhet ska vara en naturlig del i alla våra projekt. Låt oss gå mot en grönare webb tillsammans!

Jag berättar gärna mer

Marcin Nasar

Marcin Nasar

Kundstrateg
073-430 65 90
[email protected]

Läs mer

Vi är experter på att förstå vad människor behöver och vad de drivs av. Med våra metoder kan vi skapa riktigt bra kundupplevelser i alla branscher.