Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kurs i att leda designarbete

Att förstå kundbehov och snabbt kunna möta dem med rätt tjänster och upplevelser är avgörande för din organisations framgång och lönsamhet. Antrops kurs i att leda designarbete ger dig kunskap och verktyg för att ta ett tvärfunktionellt team från insikt till lösning, och hur du förankrar och sprider arbetssättet i din organisation.

Vart: Onlinekurs
Kostnad: 8 495 kr ex. moms per person
Hur: 1-dagskurs
När: Genomförs på förfrågan. Kontakta oss så anordnar vi kursen för er.

 

separator separator

Om kursen

Läs mer

I en tid av tuff konkurrens och ständig förändring är det viktigare än någonsin att utgå från faktiska insikter om era kunder. Men det är också viktigt att ha snabbrörliga processer för att omvandla insikterna till tjänster och upplevelser som skapar värde. Under en inspirerande och intensiv dag varvar vi teori med praktik för att rusta dig i att planera, leda, sprida och bli ambassadör för ett kunddrivet arbetssätt. Vi gör det genom att ta oss igenom hela processen i att leda ett pilotarbete: från att säkerställa mandat och medel till att genomföra arbetet och att därefter sprida och förankra det i organisationen.

Kursupplägg

Läs mer
 • Framgångsfaktorer för en kunddriven organisation
 • Att leda förändring med tjänstedesign
 • Leda och driva pilotarbete
 • Lunch
 • Forts. leda och driva pilotarbete
 • Sprida, förankra och implementera
 • Storytelling som verktyg för förändring

Tidsåtgång

Läs mer

Total beräknad tid för kursen:
1-dagskurs
8:30-16.30

Vem riktar sig kursen till?

Läs mer

Kursen riktar sig till dig som arbetar med kunddriven affärsutveckling idag och/eller med att öka kundfokus i din organisation. Du kan grunderna i tjänstedesign och vill få stöd i att implementera arbetssättet i din organisation. Du kan till exempel jobba som:

 • CX-ansvarig
 • Produktägare, projektledare
 • Tjänstedesigner, UX-designer
 • Strateg
 • Verksamhetsutvecklare, affärsutvecklare
 • Förändringsledare
 • Innovationsansvarig
 • Verksamhetsarkitekt

Vad du kan förvänta dig av kursen?

Läs mer

Du rustas i att leda och prioritera en iterativ och utforskande process, arbeta med tillitskultur och gruppdynamik i ett tvärfunktionellt team samt att sprida och förankra med hjälp av storytelling.

Förutom att du får med dig kunskap och verktyg för att leda ett pilotarbete med tjänstedesign som metod har du efter kursen även satt ihop en plan för ditt pilotarbete och därmed fått en flygande start.

separator separator

“Engagerade, nyfikna och inspirerande kursledare som generöst och prestigelöst delade med sig av kunskap och erfarenheter. Stort tummen upp!”

Kursdeltagare

separator separator

Hör av dig till mig om du är intresserad av att gå vår kurs i att leda designarbete.

Sara Nero

073-066 20 36