Modern företagswebb med användarfokus

När Skandias företagswebb skulle byta teknisk plattform ville de samtidigt göra sajten bättre för kunderna. Antrop fick det roliga uppdraget att hjälpa dem i arbetet. Resultatet blev en snygg, modern och lättnavigerad sajt med fullt fokus på företagarnas behov.

Inför omgörningen av sajten valde Skandia att ta ett strategiskt viktigt kliv framåt. Man ville arbeta kundcentrerat och sammanväva kvalitativa metoder med kvantitativ data.

– Vi har en ny design, ett nytt bildmanér som utmärker oss från andra i branschen och nytt, kundvänligt innehåll, berättar Stefan Back, affärsutvecklare på Skandia och beställare av projektet.

Effektkartläggning – för bättre resultat

Antrop jobbade tätt ihop med Skandias team genom hela projektet och hjälpte först till med att göra en grundlig effektkartläggning. Nina Knez var UX lead i projektet:

– Vi definierade målbilder och kopplade ihop dem med verksamhetens affärsplan, vi studerade och kartlade målgruppens behov och gjorde en detaljerad åtgärdsplan för hur vi skulle optimera den nya webbplatsen. Vi tog fram en ny, mer modern design för att ge kunden bättre förutsättningar att använda webbplatsen utifrån sina behov. 

Vi har fått en ökad intern förståelse för hur den digitala kunden fungerar och jämfört med tidigare liknande projekt är leveransfarten högre, tack vare upparbetade processer och internt förtroende. Antrop har varit en viktig del i denna förflyttning.

Stefan Back, affärsutvecklare på Skandia

Content first

"Content first" och användarfokuserad design har varit devisen under arbetets gång. Innehållsstrateg i projektet var Nina Grundmann: 

– Vi har tidigare hjälpt Skandia att ta fram en innehållsstrategi som ska vara styrande när vi arbetar med innehåll. Strategin är uppbyggd på åtta innehållsprinciper som ser till att Skandia landar rätt i allt från tonalitet och prioriteringar till sökoptimering.

– I en verksamhet som präglas av finansjargong, försäkringstekniska begrepp och olika regelverk är en av utmaningarna att skapa innehåll som är tydlig och korrekt – och som dessutom är lätt att ta till sig, fortsätter Nina.

Tydligt mål med varje sida

Ett mål med den nya webbplatsen är att varje sida ska ha ett tydligt syfte och ge ett specifikt värde för kunden. Designen och innehållet har därför utvecklats helt utifrån kundens behov och situation. 

Med tydligt formulerade effektmål och detaljerade målgrupps-beskrivningar blev innehållsproduktionen mycket enklare och vi har lyckats kapa antalet sidor med mer än 75 % på den nya webbplatsen. 

Digitalisering på flera nivåer i organisationen

Den täta kontakten mellan UX-designers, marknadsavdelning, produktägare och innehållsstrateger har gett de rätta förutsättningarna för att skapa en bra företagswebb

Skandia

Att hjälpa människor med deras pension är Skandias viktigaste affär. För företagskunderna innebär det möjligheten att ge medarbetarna ett tryggt pensionssparande – men också rätt skydd för att skapa en friskare och mer lönsam verksamhet. Som ett ledande pensionsbolag vill Skandia att pengar som växer också ska göra gott för samhället och individ.

Skandia.se

Vi berättar gärna mer

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Sara Nero

Sara Nero (f.d. Backlund)

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]