Digital förflyttning mot framtiden

Skandia vill inte tumma på kundernas upplevelse i någon kanal. Det finns en ambitiös vision kring hur den digitala affären ska utvecklas och genom sitt partnerskap med Antrop har kundfokus blivit en naturlig del av tjänsteutvecklingen.

UX-partner i Skandias digitala förflyttning

Skandia är ett kundstyrt bolag som genom bank- och försäkringstjänster förser sina kunder med trygghet och långsiktigt värde. De har en hög ambition kring de tjänster de erbjuder sina kunder och har påbörjat en kraftfull digital förflyttning. 

Antrop har under denna digitala storsatsning ansvarat för att få till ett kundfokuserat arbetssätt i verksamheten och design som utgår ifrån kundinsikter. Det handlar om att arbeta på ett strukturerat sätt kring att utgå från kunskap om kunderna, definiera målbilder, gifta ihop dessa med verksamhetens affärsmål, hitta kreativa lösningar, prototypa idéer och i slutändan skapa riktigt attraktiva tjänster.

För att kunna skapa den bästa kundupplevelsen i alla kanaler måste utvecklingsarbetet drivas av insikter om kunderna–det förstår verkligen Skandia. Vi har under vårt långa och nära samarbete tillsammans hjälpt till att höja kunskapen om User Experience i verksamheten. Vi har fört in tjänstedesignsmetodik i förflyttningsprojektet, arbetat fram en rad nya publika tjänster och hjälpt till att bygga upp den interna avdelning som idag ansvarar för användarupplevelsen på Skandia.

Nya Skandiabanken.se

Våren 2015 lanserades nya Skandiabanken.se som ett resultat av ett tätt iterativt samarbete kring ny form, funktionalitet och innehåll. Den nya webben fick enastående respons från kunderna som upplevde den som betydligt mer lättanvänd, tillgänglig och modern.Konvertering är givetvis ett viktigt mål för en aktör som Skandia och i och med den nya designen blev det både lättare att bli nykund till Skandia och att utöka sitt engagemang som kund och börja ta del av fler av Skandias tjänster. 

Designen som Antrop hjälpt ta fram fokuserar helt på vad kunden skulle kunna göra på sajten, snarare än som tidigare vad kunden skulle kunna få för information. I och med det arbetades allt innehåll om för att skapa tydlighet och engagerande information för kunden. Mängden innehåll bantades ner rejält med syfte att bara lyfta fram den prioriterade informationen som hjälper kunden att göra sina val och ärenden. Att den nya sajten till skillnad från den gamla skulle vara tillgänglig från alla typer av skärmar och plattformar var en självklarhet för att möta den moderna kundens behov. 

Design av en mängd olika tjänster

Vi är stolta att fått hjälpa Skandia arbeta fram ny design för ett antal olika tjänster.

Med metoder inom tjänstedesign och digital design har vi arbetat med appar, digitala system som ska förbättra rådgivningsmötet kring pensionsplanering, samt enklare prisjämförelsetjänster. Dessa har idag en funktionalitet och utformning som både möter verksamhetens affärsmål och kundernas behov. Det är just det magiska dragläget som utmärker en framgångsrik tjänst och som Antrop genom åren blivit branschledande på att hjälpa våra uppdragsgivare att hitta. 

Antrop har hjälpt oss med att lyfta blicken och titta på hela användarupplevelsen, men också att fokusera på det viktiga och prioritera. Vi har varit ett gemensamt team med samma mål och har dessutom haft riktigt kul på vägen dit!

Annette Öberg, UX-chef, Skandia

Skandia

I mer än 160 år har Skandia erbjudit människor ekonomisk trygghet med ett ständigt mål om att ha sparmarknadens mest nöjda kunder. 

Skandiabanken.se

Vi berättar gärna mer

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Sara Nero

Sara Nero (f.d. Backlund)

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]