Ett hållbart system för take away-förpackningar

Kulturen att köpa hämtmat eller ta en kopp kaffe "på språng" är etablerad och här för att stanna, men beteendet bidrar till att en ökad mängd engångsförpackningar. Tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet designar, testar och utvärderar Antrop nu ett pantsystem för take away-förpackningar. 

Antrop och IVL testar pantsystem för takeaway-förpackningar. Foto: IVL

Antrop och IVL testar pantsystem för takeaway-förpackningar. Foto: IVL

Take-away trenden ökar både i Sverige och globalt och bidrar till att plast- och kartongmatlådor tillverkas för att bara användas en gång, och i värsta fall sluta som skräp i naturen. Genom att gå från engångsartiklar till förpackningar som går att använda fler gånger kan vi minska resursförbrukningen och nedskräpningen.

Tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet designar, testar och utvärderar Antrop ett pantsystem för take away-förpackningar för att minska förbrukningen av engångsartiklar. Projektet är finansierat av Vinnova och beräknas vara klart under 2021.

Ett hållbart system för take away-kulturen

Pantsystemet innebär att gästerna köper sin mat eller dryck i en mugg eller låda som kan lämnas tillbaka efter måltiden på någon av de cafér eller restauranger som är anslutna till systemet. De diskas och kan användas igen. Syftet är att minska användningen av engångsartiklar och därmed även risken för nedskräpning. Målet är att designa ett system med muggar och matlådor som håller över tid och är miljömässigt bättre än dagens system där förpackningarna slängs efter måltiden. Det är också viktigt att sprida flergångsförpackningarna till fler caféer och restauranger och ge förslag till hur systemet kan skalas upp.

– Projektet som vi har initierat har stor betydelse både miljömässigt och för samhället, speciellt nu under corona när fler handlar take away. Vi ser en stor och ökande efterfrågan hos företag och kunder för de muggar och lådor som projektet har tagit fram och som kan återanvändas, säger Annelise De Jong, projektledare och researcher på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Förenklar hållbara val kring förpackningar

Grunden i designprocessen är att förstå kundens beteende och behov för att kunna designa lösningar som både fungerar för miljö och efterfrågas av kunden. Kulturen med att köpa hämtmat eller ta en kopp kaffe "på språng" är etablerad och här för att stanna. Hittills har det varit svårt för konsumenten att göra hållbara val kring  förpackningen och det finns både ett behov och en vilja att göra hållbara val i sin vardag. Med ett användarvänligt system med flergångsförpackningar kan vi hjälpa dem med en beteendeförändring i en hållbar riktning.

I projektet genomför Antrop enkäter och intervjuer för att samla insikter om take away-köparens behov, drivkrafter och hinder. En annan viktig del av uppdraget är att förstå personalens behov och hur ett system med flergångsförpackningar behöver utformas och implementeras för att fungera smidigt för medarbetare på kaféer och restauranger.

Störst nytta för miljö och kund när flera aktörer samarbetar

Den här miljöutmaningen är svår att ta sig an som enskild restaurang- eller kaféägare. Det krävs att flera aktörer är med och samarbetar för att nå störst nytta både för kunder och miljön. Kraften i projektet är att många olika aktörer vill vara med och bidra. Projektet är finansierat av Vinnova, muggen och appen som används är utvecklad av loop-it och Nordiska Plast står för matlådan. Intresset för projektet är stort och i referensgruppen återfinns Duni Group, Håll Sverige Rent, Engångsfritt Kulturkalas, KTH Students for sustainability, Naturvårdsverket, Göteborgs Stad, Livsmedelsverket, loop-it,Martin & Servera, PantaPå, Ragn Sells, Returpack AB, Reitan Convenience, Vasakronan, Zero Waste Stockholm.

Hållbart pantsystem testas just nu – beräknas vara klart 2021

Som en del av designprocessen utvärderar Antrop olika varianter av systemet med flergångsförpackningar under hösten 2020 i Stockholm, Uppsala och Södertälje.
– Det här är ett drömuppdrag som har allt. Men det är väldigt utmanande att utvärdera mitt i en pandemi. Tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och partners gör vi allt för att kunna bidra med insikter om hur vi skapar ett mer hållbart sätt att konsumera take away, säger Linda Glad, hållbarhetsstrateg på Antrop.

Rapporten till Vinnova ska vara klar våren 2021.

Här kan du testa pantsystemet för take away-förpackningar:

● Restauranglabbet, KTH, Stockholm (mugg och matlåda)
● Coffice, KTH, Stockholm (mugg)
● Stories, KTH, Stockholm (mugg)
● Ulls restaurang, SLU, Uppsala (matlåda)
● Café Moccado, SLU, Uppsala (mugg)
● Snäckviken, KTH Södertälje (matlåda)
● Café Dallucci, KTH Södertälje (mugg)
● Brekkie STHLM, Stockholm (matlåda)

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet. De arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag som bidrar till att uppfylla såväl de globala hållbarhetsmålen som de svenska miljömålen.

Prata med oss om du vill veta mer

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Sara Nero

Sara Nero

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]