Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Tre nycklar till ett framgångsrikt innovationslabb

Har ni många produktiva konflikter i er organisation?

Eller jobbar ni mer med den typen av konflikter som äter energi och innovationsförmåga till frukost?

Det är okej. Att få till en produktiv konflikt är bland det svåraste som finns, men belöningen som väntar när oliktänkande tas om hand på rätt sätt är värd att jobba för! Det kan vara en nyckel till att få fram de där riktigt vassa idéerna.

Lästid: 3 min

 

 

Idag är innovation något som alla företag och offentliga organisationer måste ägna sig åt för att över huvud taget fortsätta vara relevanta. Omvärlden förändras, beteenden förändras och den tekniska utvecklingen går snabbt. Det kan handla om allt ifrån att ta fram helt nya tjänster, nya affärsmodeller eller hur ni ska minska ert klimatavtryck.

Ett innovationslabb är något ni kan ha nytta av oavsett om den innovation ni vill driva är av den radikala vända-upp-och-ner-på-hela-branschen-typen eller om det mer handlar om mindre förbättringar av tjänster eller processer. 

Ett första steg är att identifiera just det – hur radikal innovation ni vill driva. Det påverkar var i organisationen ni ska placera innovationslabbet. Handlar det om radikal innovation som kanske till och med konkurrerar med den egna verksamheten? Då bör innovationslabbet placeras separat från verksamheten. Handlar det om små ständiga förbättringar av tjänster och processer ska labbet byggas in i den ordinarie verksamheten. En kombination av dessa två extremer är oftast det bästa – ett labb som är mer av en frizon som verkligen kan ta ut svängarna men som har ett fungerande samarbete med mindre innovationshubbar ute i organisationen.

Det finns tre nycklar till ett framgångsrikt innovationslabb:

1. Struktur

Sätt en struktur för hur labbet ska jobba. Definiera målet med labbet, vad erbjudandet ut till verksamheten är, hur ni samlar in idéer och utmaningar, hur de ska prioriteras och hur de ska testas och förverkligas. Men gör inte misstaget att fastna här! Struktur är viktigt men det är lika viktigt att komma igång och börja testa sig fram. Sätt upp en hypotes för hur ni ska jobba och kör igång med en sprint så fort som möjligt.

2. Förmåga och kompetens

I labbet behövs teknisk expertis kombinerat med en vilja och förmåga att tänka kreativt. Den tekniska expertisen varierar beroende på vilken utmaning ni ska lösa men djup expertkunskap från olika specialistområden och olika delar av organisationen behövs. För att leda den kreativa processen behövs designers med en stark designverktygslåda. 

3. Arbetskultur och ledarskap

Ett ledarskap som skapar förutsättningar för en kultur som präglas av psykologisk trygghet, där det är okej att misslyckas och där oliktänkande välkomnas är helt avgörande. Det är här de produktiva konflikterna kommer in i bilden. Tillit är grundstenen. Och att hitta och uppmuntra passion i organisationen. Passion för produkterna, tjänsterna, organisationen och att komma framåt.

Om de här tre sakerna finns på plats finns goda förutsättningar för att få ett innovationslabb att fungera.

Nyfiken på att utforska möjligheten att starta ett innovationslabb? Eller få en genomlysning av hur ni jobbar idag och utvecklingsförslag? Hör av dig till oss. Vi vet hur man gör.

Hör gärna av dig om du vill veta mer hur vi kan hjälpa ert innovationslabb.

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator