Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

En crash course i cirkulär design

Cirkulär design kan revolutionera både affärer och samhällen, men vad ÄR det egentligen? Här är en crash course för dig som vill förstå vad megatrenden cirkulär ekonomi handlar om och i vilken ände man ska börja.

Lästid: 3 min

 

 

“Circular Economy is driven by design”. Det är något som Ellen MacArthur ofta trycker på. Hon är en av förgrundgestalterna inom cirkulär ekonomi, som betraktas som en av de största nycklarna till att klara våra globala kriser.

Vad är då cirkulär ekonomi? Det handlar om att ställa om till ett ekonomiskt system som strävar efter att minimera avfall och maximera användningen av resurser istället för att “ta, göra, slänga”, som vi gör i dagens linjära ekonomi. 

I takt med att hållbarhetskraven ökar hamnar cirkulär omställning allt högre upp på agendan hos företag och offentlig sektor. Med ny lagstiftning från bland annat EU blir cirkulär omställning inte ett val utan en nödvändighet. Företag och organisationer kan inte längre tänka OM utan behöver fokusera på HUR omställningen ska ske i just deras organisation.

 

Designkompetens viktig för att lyckas

Så varför är det viktigt med designkompetens för att lyckas med den cirkulära omställningen? Rent generellt kan det vara bra att belysa att design är SÅ mycket mer än formgivning. Det är en arbetsprocess för att utveckla idéer och lösningar med utgångspunkt i användarnas behov. Design kan därmed också användas för att utveckla tjänster, produkter, affärer, arbetssätt och hela system i den riktning som vi behöver gå för att klara målen i Parisavtalet och Agenda 2030.

Cirkulär design bygger på tre principer som handlar om att designa bort avfall, svinn och föroreningar, behålla produkter och material i bruk samt att återskapa naturliga system genom att återföra värdefull näring till naturen och ersätta fossila bränslen med förnybar energi för att på så vis skapa förutsättningar för ekologisk tillväxt.

 

 

Från tjänster till affärsmodeller och system

Cirkulär design kan användas till omställning på olika nivåer och med olika startpunkter:

• Cirkulära produkter – exempelvis bestående av återanvänt eller återvunnet material, redesign, modulära, uppgraderingsbara och återvinningsbara produkter.

• Cirkulära affärsmodeller – exempelvis Product As A Service (PAAS) eller delningsplattformar, det vill säga att designa om affärsmodellen och kunderbjudandet, sälja tillgång till en produkt snarare än ägandeskap.

• Cirkulär beteendedesign – exempelvis utformningen av tjänster, plattformar, digitala gränssnitt och sociala aktiviteter som stöttar användaren till nya beteenden.

• Cirkulär systemdesign – design av ett helt affärsekosystem eller en värdekedja genom att skapa nya kopplingar och samarbeten som möjliggör cirkulering av resurser i så många cykler som möjligt. Exempelvis kan det handla om att synliggöra flöden, behov, utmaningar och möjligheter för att designa nya lösningar för infrastruktur och logistik, finansiering, policys, riskfördelning. Det handlar alltid om samarbeten, för ingen ensam aktör kan göra cirkulär omställning på egen hand.

 

Användbarhet viktigt för framgång

En central del av cirkulär design är dess användarcentrering. Det handlar om att skapa lösningar som människor faktiskt vill och kan använda, vilket underlättar övergången från traditionella beteendemönster till mer hållbara alternativ. Genom att engagera användare i designprocessen och få en förståelse för behov och drivkrafter kan vi designers få värdefull feedback som leder till bättre och mer hållbara produkter och tjänster. I slutändan handlar cirkulär omställning trots allt om beteendeförändring på alla nivåer – från politiker, medarbetare till konsumenter och användare.

 

“The circular economy is gaining popularity, but falling short on action”
Circularity GAP Report 2024


Kom igång – på det sätt som passar dig!

I vilken ände man börjar – produkt, tjänst eller system – är inte avgörande. Det viktigaste är att komma igång! The Circularity GAP report 2024 visar klart och tydligt att trots att den cirkulära ekonomin nått status som megatrend, med höga ambitioner och målsättningar hos både nationer och industrier, har det ännu inte resulterat i konkreta åtgärder och mätbara effekter. Världens cirkularitetsmått har sjunkit från 9,1 % 2018 till 7,2 % 2023.

Det är just det cirkulär design erbjuder – ett sätt att få fart på aktiviteterna och snabbt gå från strategi eller idé till handling genom att prototypa och testa lösningar i tidiga skeden, något som kan resultera i ett nytt mindset i både organisationer och bland kunder. Så gott som allt kan prototypas! Genom att börja göra saker annorlunda, sätta igång en beteendeförändring om så bara genom en prototyp eller ett pilotprojekt, påverkas ett potentiellt sätt också vår attityd i frågan. Så invänta inte att alla på bolaget är med på tåget – kicka igång aktiviteterna genom cirkulär design!

Hör gärna av dig om du vill veta mer om cirkulär design!

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator