Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Systemkartläggning för att hjälpa unga som utsatts för sexualiserat våld

Antrop har inlett ett samarbete med Child10 och 5 andra organisationer i deras viktiga kamp för att hjälpa barn som utsätts för sexuella övergrepp att få stöd i rätt tid. Antrop kommer att göra en system- och aktörskartläggning, som ska hjälpa organisationerna att bättre förstå de ungas behov så att de kan rikta sina insatser rätt.

Lästid: 3 min

 

Bild av ung person bakifrån som går ensam på en bro over vatten.
Bild på en flicka som går på en bro.

Det är vanligt att barn och unga i Sverige inte berättar om sexuella övergrepp. Det finns flera olika orsaker och hinder till det, som till exempel skam och skuld samt rädsla för omvärldens reaktioner eller att inte bli trodd. I det här projektet har sex organisationer gått ihop för att tillsammans ge bättre stöd till utsatta barn och unga så att de tar steget och vågar söka stöd och prata om vad de utsatts för.

– Vi är stolta över att få bidra med vår kompetens i det här mycket angelägna projektet. Exploatering och utnyttjande av barn måste bekämpas överallt, på alla nivåer i samhället. Därför är det så bra när flera organisationer gör gemensam sak, samarbetar och kompletterar varandra för störst effekt, säger Erik Hammarström på Antrop.

Flera organisationer går samman för att hjälpa barn och unga

De organisationer som ingår i projektet är Child10TjejzonenMÄNStorasyster1000 Möjligheter och Novahuset. De ser att det stöd som finns i samhället idag är fragmenterat och att många unga drar sig för att berätta om sexuella övergrepp och exploatering. Av dem som söker hjälp är upplevelsen ofta negativ. Organisationerna har därför gått samman kring visionen “ett jämställt samhälle fritt från sexualiserat våld”. Projektet syftar till att barn och unga i hela Sverige ska:

  • våga söka stöd och prata om sexualiserat våld
  • veta var de ska vända sig om de behöver stöd
  • få rätt stöd, i rätt tid och under tillräckligt lång tid
  • mötas av ett tydligt och sammanhållande stöd där deras behov prioriteras

Barnens behov sätts i centrum

För att uppnå målen kommer Antrop göra en system- och aktörskartläggning, och en kartläggning av barn och ungas väg till och inom stödsystemet. I nästa steg kan vi identifiera och utforska hävstänger i systemet, dvs. de nyckelområden där det är viktigt att göra insatser för att påverka systemet i önskad riktning. 

Resultatet blir ett konkret stöd för organisationernas arbete för ett mer effektivt lågtröskelstödssystem med barnens behov i centrum, nya eller annorlunda arbetssätt och samarbeten, och att se var det finns öppningar för förändring i systemet. 

– I den här processen vill vi inkludera fler organisationer, offentliga aktörer, föräldrar och ungdomar själva för att göra kartläggningen så kraftfullt och inkluderande som möjligt. Det är genom att samla hela systemet i rummet som vi kan skapa en hållbar och effektiv förändring för barn och unga, säger Sara Hugosson på Child10.

Prata med mig om du vill veta mer om systemkartläggning.

Kat Delarvé Spongberg

073-690 00 08

separator separator