Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Att intervjua användare, del 2 av 2: Dags för intervju

Vi har tidigare berättat om vad användarintervjuer är och hur du kan förbereda dig inför dem. Om du har missat den första delen kan du läsa den här. I den här avslutande delen kommer vi att ge konkreta tips om hur du kan genomföra en användarintervju på bästa sätt.

Lästid: 6 min

 

 

Två kvinnor sitter och diskuterar med varandra.

Om du är ny på att genomföra användarintervjuer så finns det några saker att tänka på för att uppnå bästa möjliga resultat. Ingen panik, vi ska ta dig igenom det!

Se till att du kan din intervjuguide

Ditt mål under intervjun är att vara fri från manus så att du kan följa din intervjuperson. Låt hen prata fritt, avbryt inte och välkomna nya idéer. Målet är inte att memorera frågorna utan att påminna dig själv om varför du ställer varje fråga. Då kan du vara följsam men samtidigt behålla fokus och styra samtalet i den riktning du vill. Ett tips är att kategorisera dina frågor utifrån olika teman eller problem, samt se till att du har en smidig övergång mellan dessa under intervjun. Tänk också på att ställa öppna frågor och låta den du intervjuar komma till tals eftersom du aldrig vet när de kan börja prata om ett område som du inte hade aning om var relevant!

Ta med en kollega

Det finns flera goda skäl till varför detta är en bra idé.

Delat ansvar: Du kan fokusera på att leda intervjun och din kollega kan fokusera på att ta anteckningar. Se bara till att allt som sägs antecknas. Det är först i analysfasen som ni avgör vad som är viktigt och vad som inte är det.

Stöd i realtid: Den som antecknar kan fungera som en support om du har glömt att ställa vissa frågor eller om något behöver förtydligas.

Kvalitet och djup på insikter: När två personer genomför en intervju blir analysen efteråt starkare eftersom ni kan dela och diskutera era tankar och intryck.

Fler lär känna användarna: Det är också ett bra sätt att få dina kollegor att lära sig mer om era användare. Låt gärna alla medlemmar i ditt team sitta med någon gång, på så vis utbildar du sakta teamet i vilka era användare är och hur de använder er produkt.

En bonus är att det också brukar vara mycket uppskattat och därmed sprider värdet av kvalitativa intervjuer i er organisation!

Två personer tittar på en whiteboardtavla med färgglada postit-lappar och skriver anteckningar intill.

Var snäll och professionell

Presentera dig själv, förklara att deltagandet är anonymt och påminn om syftet med intervjun. Försäkra dem om att det inte finns några fel eller rätta svar, att du önskar deras ärliga feedback och att den inte kommer att göra någon ledsen. Börja gärna med lite småprat och tänk på att prata långsamt och lämna utrymme för frågor innan intervjun börjar.

Hjälp personen att slappna av och känna sig bekväm. Den miljö du skapar kommer att vara avgörande för att den du intervjuar känner sig trygg och därmed kan vara öppen och ärlig i sina svar.

Lär dig att tycka om tystnaden

Tystnad kan vara obekvämt och vi tenderar att genast vilja fylla den med ord. Men i det här sammanhanget är tystnad ett kraftfullt verktyg. Att förbli tyst, och därmed signalera att du fortsätter att lyssna aktivt, visar att du vill höra mer av vad den du intervjuar har att säga. Det hjälper också både dig och den du intervjuar att samla tankarna.

Varför, varför och varför

Svara varför på nästan alla svar du får tillbaka. Detta kan kännas lite besvärligt till en början men det leder väldigt ofta till att du får nya insikter eftersom du går mer på djupet med en fråga.

Har du förstått?

Det är viktigt att säkerställa att du har förstått och tolkat din intervjuperson rätt. Ibland kan det därför vara klokt att sammanfatta det du just hört eller lagt märke till för den du intervjuar för att checka av just detta.

Kom ihåg att din intervjuguide är just det, en guide!

Glöm inte bort att detta är en kvalitativ intervju och att du är fri att avvika från manus. Om du stöter på något annorlunda eller outforskat – ställ fler frågor. Att vara nyfiken och genuint intresserad kommer att leda till värdefulla insikter.

Ställ gärna frågor såsom:

  • “Du nämnde X, vad menar du med det?”
  • “Jag är nyfiken på Y, kan du berättar mer om det?
En kvinna läser upp en text för en kvinna som sitter och lyssnar.
En kvinna står framför en whiteboardtavla och berättar om en idé hon har.

Fånga citaten

Du kommer inte hinna/orka/vilja lyssna igenom precis alla intervjuer supernoga. Så när du hör något som får dig att tänka ”Aha!” snegla på klockan och skriv ner tiden så kan du gå tillbaka till just det stycket senare. Detta spar tid för analysfasen.

Håll tiden

En del har mycket att säga och det är inte ovanligt att en intervju tar cirka en timme. Respektera både din intervjupersons tid och din egen genom att hålla koll på klockan och avsluta i tid. Du kan alltid boka en uppföljande stund vid behov. 

Skapa utrymme

Att vara den som håller i intervjun tar energi eftersom det kräver ett aktivt lyssnande och empati. Se därför till att underlätta för dig själv genom att skapa utrymme. Ta en paus mellan intervjuer och gör något som ger dig mer energi. Ta en promenad, lyssna på musik eller något annat som får dig att rensa tankarna.

Ge en hint om att ni börjar närma er slutet

När du börjar närma dig slutet av intervjun kan det vara fint att förvarna, speciellt om det är någon som verkligen har delat med sig av sina tankar och funderingar. Du kan till exempel säga “Jag har bara en fråga kvar innan vi avslutar”. På så vis ger du den du intervjuar en chans att landa mjukt. Se även till att det finns tid för reflektion och avslutande tankar. En fin sista fråga kan vara “Finns det något du tycker jag har missat att fråga dig om?”

Ta bilder – men be om tillåtelse!

Bild och film är toppen för att kommunicera och göra analysen mer trovärdig. Genomförs intervjun på plats i användarens miljö blir det paketerade resultatet starkare och det blir också lättare som mottagare att förstå och relatera till sina användare. 

Sammanfatta varje intervju

Se till att du efter varje intervju har tid för reflektion tillsammans med den som antecknar. Ta fram en mall som ni fyller i där ni funderar på:

  • Vad har ni lärt er? 
  • Vilka beteenden, behov och drivkrafter var signifikanta?
  • Vad var ett hinder?
  • Vad läser ni mellan raderna?

Avslutning

Intervjuerna är genomförda och nu börjar nästa roliga fas, analysen! Du sitter på en mängd insikter och det är dags att vaska fram guldet och paketera det man lärt sig. Behöver du hjälp? Våra designers har lång erfarenhet av att intervjua användare. Hör av dig till oss om du är nyfiken på hur vi kan hjälpa din organisation att skapa en bättre användarupplevelser med hjälp av djupintervjuer. 

Hör av dig till mig om du vill höra mer om användarintervjuer.

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator