Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Tajma innehållsjobbet rätt – låt copyn kroka arm med designen

Sätta igång med innehållsarbetet när tjänsten är utformad och klar? Nehejdu! Det finns en rad fördelar med att dra igång innehållsarbetet tidigt i projektet och låta det vara en integrerad del av designarbetet.

Lästid: 2 min

 

Bild på senior innehållsstrateg som ler framför sin dator
Man sitter vid en dator och skrattar.

Bättre koll på nuläget

Om innehållskompetens är med från början i projektet finns möjligheten att ta tempen på det befintliga innehållet. Förståelsen för hur innehållet mår idag blir en viktig pusselbit i att sätta strategin framåt.

Hitta sakerna som påverkar design och funktion

När design och innehåll går hand i hand finns möjligheten att göra anpassningar utifrån innehållsbehov i ett tidigt skede. Något som kan bli bökigt och dyrt att ta hand om senare.

Fånga upp kundernas eget språk

Hur pratar användarna själva om tjänsten? Vilka ord sätter de på dess olika delar? Och hur beskriver de mötet med innehållet? Det är värdefulla perspektiv för helheten i användarupplevelsen, som annars lätt går förlorade.

Redaktörsblicken

Visst är användarna det viktigaste, men det är redaktörerna som ska jobba dagligen på baksidan. Genom att få med ett innehållsöga tidigt i utvecklingsprojektet kan saker som namngivning och logisk struktur i publiceringsverktyget också få sig en skopa kärlek.

Bättre pejl på tid och budget

Förutom att reda ut de strategiska frågorna kring innehållsarbetet – vem som ska göra jobbet, i vilken ordning och i vilken omfattning – är tidsåtgången ofta svår att estimera. Det är inte ovanligt att man underskattar det hela och förlitar sig för mycket på att interna resurser ska sköta det dagliga arbetet parallellt med att få allt det nya på plats. Är innehållet med från början blir det mer överblickbart och kan justeras vartefter.

Då är ditt innehåll användaroptimerat

  • Helt och hållet anpassat efter användarnas behov
  • Sammanvävt med design och interaktionsmönster
  • Byggt på insikter om verkliga användare
  • Logiskt, hittbart och rätt prioriterat
  • Talar kundernas språk
  • Hypotestestat

Hör av dig till mig om du är nyfiken på hur vi kan hjälpa din organisation att skapa en bättre användarupplevelse.

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator