Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Systeminnovation – när är det rätt angreppssätt?

Känner du igen dig i att de utmaningar du försöker lösa konstant verkar formas till nya problem, eller att din lösning leder till motsatt reaktion eller effekt som du tänkt? Det är inte alls konstigt eller ovanligt. Systeminnovation kan vara svaret. I den här artikeln reder vi ut begreppet och tar reda på när det är det rätta angreppssättet.

Lästid: 4 min

Vi ser bild på tre kvinnor som sätter upp lappar på vikbara pappväggar som en del av en designworkshop
Tre kvinnor sätter upp postit-lappar på stora pappersskärmar med många färgglada postit-lappar.

Den miljö som vi designar inom och det system som vi alla är del av är uppbyggt på ett sätt som motverkar många av de effekter vi försöker uppnå när det kommer till exempelvis klimatmål, rättvisa eller global hälsa. Att lägga all kraft på att designa lösningar inom det system vi har idag blir alltmer komplext, om vi inte först tar tag i de krafter som underbygger hur saker och ting fungerar i grunden. Självklart finns det ett värde i att göra förbättringar i dagens system också, det är trots allt där det börjar, men med den korta tid vi har på oss att göra de stora omställningar som behövs så krävs ett större grepp som tar itu med de grundläggande problemen. Detta kallas systeminnovation.

Vad är systeminnovation? 

Systeminnovation handlar om att förstå komplexa problem i grunden. Genom att kartlägga hur delar av ett system samverkar och påverkar varandra kan vi förstå var någonstans en lösning kommer att ha störst effekt på helheten, något som kallas hävstångspunkt. När vi lyckas identifiera hävstänger i ett system kan vi sätta i gång med en lösningsverkstad där designprocessen är ett bra verktyg för att innovera, prototypa, testa och iterera lösningar som kommer åt de grundläggande problemen i systemet istället för att skapa lösningar som endast skrapar på ytan.

Hur vet vi att vi står inför ett komplext problem?

Det finns tecken som kan hjälpa dig förstå om du har att göra med ett problem som kräver systeminnovation för att skapa den förändring du önskar:

  • Identifiera karaktärsdragen i miljön runt dig – Befinner du dig i en komplex miljö som är svår att förutspå? Är det svårt att hänga med i den ständiga förändringen som sker runt dig? Uppkommer det ständigt nya problem? Är de lösningar som logiskt borde fungera inte så effektiva som du trott?
  • Ta en titt på din målsättning – Hur skulle du beskriva vad du vill uppnå? Är ditt mål adaptivt och komplext? Kan du ensam styra mot målsättningen eller är resultatet beroende av andra?
  • Identifiera dina möjligheter att skapa förändring – Har du kapaciteten att driva det skifte du ser framför dig? Befinner du dig i en möjliggörande miljö? Har du tiden och resurserna att förstå problemet i grunden?

Om du känner att de här tre punkterna beskriver dig och ditt problem så kommer systeminnovation vara ett bra sätt att tackla utmaningen.

Kvinna läser på en rosa postit-lapp
Närbild på färgglada postit-lappar med text som sitter på en tavla.

Samarbeta med andra 

Något att komma ihåg när det kommer till dessa processer är att den största förändringen görs tillsammans med andra. Att samarbeta med andra gör dels att du kan förstå problemet från flera vinklar, vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för att lösa de utmaningarna ni ställs inför. Det ger också möjlighet att få mer kraft till lösningen och att det arbete som krävs inte endast ligger på dig. Samarbetspartners kan vara lokala, från olika discipliner och helt skilda från den verksamhet du är del av. Det som håller er samman är målsättningen. Så börja där – vilka kan du se runt omkring dig som vill uppnå liknande effekter? Hur skulle du kunna närma dig dem? I den gemensamma målsättningen kan ni sedan starta processen att innovera ert system och skapa ringar på vattnet på lokal, nationell eller global nivå.

Vill du lära dig mer om systeminnovation? 

Kolla in vårt webbinarie “Systeminnovation – så ställer vi om för en hållbar och rättvis värld”. I det här webbinariet berättar Antrops innovationsledare Jenny Dannstedt och Erik Hammarström vad systeminnovation är och hur ni kan jobba med det. Du kommer att få ta del av konkreta exempel från systemuppdrag som Antrop arbetat med den senaste tiden. 

Prata med mig om du vill veta mer om systeminnovation.

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator