Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Nybörjarguide till Business Design

Sverige och världen är på väg in i lågkonjunktur. Det ställer krav på oss företag som måste hitta förbättringsmöjligheter, men också helt nya affärsmöjligheter med våra tjänster. Med Business Design får du ett försprång.

Lästid: 3 min

Man med en vit mössa pekar på en orange postit-lapp som sitter på en tavla.
Man med en vit mössa pekar på en orange postit-lapp som sitter på en tavla.

Hur lyckas vi skapa nya affärsmöjligheter i en föränderlig värld? Många företag som framgångsrikt ställt om och utvecklat nya affärsmodeller använder Business Design. I den här artikeln reder vi ut metoden.

Vad är Business Design?

Business design handlar om att använda kundcentrerade designverktyg och metoder för affärsutveckling och problemlösning. Det är en designverktygslåda som kombinerar designtänkande med affärsstrategi för att driva tillväxt, identifiera nya affärsmöjligheter och designa nya affärsmodeller. Det är ett område som riktar sig till dig som jobbar med design, upplevelser, affärer eller innovation.

Varför Business Design?

För att fortsätta vara relevant och konkurrenskraftig framöver kommer det bli viktigt att hitta förbättringsmöjligheter men också helt nya affärsmöjligheter med sina tjänster. 

Samtidigt blir det allt mer komplext att arbeta med affärsutveckling i takt med att det blir svårare att förutse hur morgondagen ser ut. Att framtidssäkra sin affär handlar om att vara relevant för sina kunder även imorgon. För att lyckas med det behöver företag snabbt anpassa sig till nya förutsättningar inom hållbarhet, digitalisering, globalisering och samhällsutmaningar.

Business Design hjälper dig att argumentera olika lösningars värde för en ledningsgrupp eller beslutsfattare i din organisation. Detta genom att räkna på värdet av olika potentiella lösningar, på kostnaderna för att implementera dem samt att skissa på hur er organisation behöver förändras för att kunna leverera nya lösningar och tjänster. Det hjälper er att gå från ord till handling då det är en process där ni får chansen att testa er idé. Läs mer om hela processen nedan. 

Kvinna läser på stora postit-lappar framför en whiteboard
En kvinna och en man skriver på stora gula postit-lappar.

Hur fungerar Business Design?

Business Design-processen kan variera beroende på organisation och projekt. I grund och botten är det en process där vi använder Design Thinking för att skapa nya affärsmöjligheter eller förändra existerande affärer. Processen inkluderar ofta icke-linjära steg som kan upprepas eller uppstå i olika ordningsföljder: 

  • Empatisera – Målet här är att förstå och lära känna dina användare.
  • Definiera – En väl definierad problemformulering är A och O i processen, det skapar samförstånd och fokus på att designa för behoven som lyfts fram i empati-fasen.
  • Idégenerera – Baserat på den tidigare problemformuleringen är det dags att idégenerera fram lösningsförslag. 
  • Prototyp – För att kunna testa idén i sin rätta kontext med användare behöver man visualisera idén eller konceptet. 
  • Testa – Att låta användare testa och utvärdera idén, tjänsten eller produkten kan ge extremt värdefulla insikter för vidareutveckling och är något man bör göra kontinuerligt.

Vill du lära dig mer om Design Thinking? Ladda ned vår ebook om ämnet här. 

Hur Business Design kan hjälpa er att bli mer affärsdrivna:

  • Det hjälper er att positionera er och bygga varumärke.
  • Titta på nuvarande och potentiella framtida affärsmodeller.
  • Utforska möjliga och explorativa framtidsscenarier för att hitta möjligheter och utmaningar med nuvarande och potentiella affärsmodeller.
  • Utforska kundbehoven och innovera lösningar som fungerar både i en framtida omvärld och med nuvarande målgrupper.
  • Systemkartläggning av era affärsmodeller och det ekosystem ni verkar i för att identifiera både pågående transformativa processer och processer som inte fungerar.

Hur kan Antrop hjälpa?

Behöver ni hjälp att hitta nya tillväxtmöjligheter? Vi på Antrop är experter på tjänstedesign och kundupplevelsen, men genom att kombinera det med vår kunskap inom hållbarhetsstrategi och affärsutveckling är vi också ledande inom Business Design.

Hör av dig till mig om du är nyfiken på hur vi kan hjälpa din organisation att skapa en bättre kundupplevelse.

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator