Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kunderna törstar efter hållbara val

Hur hänger affärsnytta och hållbarhetsarbete ihop? Nu växer gruppen konsumenter som efterfrågar företag som kan underlätta för dem att agera klimatsmart. Problemet är att få företag täcker upp behoven som finns så här finns en stor möjlighet för företag att vägleda sina kunder rätt.

Lästid: 3 min

Bild av kvinna i en väst som sätter upp lappar med anteckningar på en whiteboard i ett kontorslandskap
Kvinna med glasögon sätter upp en postit-lapp på en tavla med andra färgglada postit-lappar.

De senaste åren har vi på Antrop sett ett allt starkare hållbarhetsdriv hos konsumenterna. Men det finns ett gap mellan konsument och företag. Svanenbarometern, som tar pulsen på svenska folkets åsikter kring klimat och miljö, hänvisar till det “gröna gapet”. Gapet visar att konsumenter vill göra mer för miljön, men tycker det är svårt. Här finns möjligheten för företag och organisationer att hjälpa till, vilket i sin tur leder till en “win-win-win”: företag tar sitt ansvar för planeten, kundernas behov blir mötta och affärsnyttan ökar.

– Jag får ofta höra att konsumenter inte bryr sig om klimatet. Men det stämmer inte riktigt. Flera undersökningar visar att de bryr sig, men det är svårt att leva hållbart idag eftersom utbudet av hållbara tjänster och produkter fortfarande är litet och såklart för att andra parametrar spelar in som kostnad, trygghet och förtjusning, säger Sarah Isaksson, hållbarhetsstrateg på Antrop.

Så vad vill kunderna?

På Antrop samlar vi ständigt nya insikter om klimat och hållbarhet genom omvärldsbevakning och erfarenheter från våra hållbarhetsprojekt. Det vi ser nu är att hållbarhetsdrivna kunder vill:

  • Att företag ska ha en stark åsikt och våga ge uttryck för den.
  • Att företag är ödmjuka i sitt hållbarhetsarbete, till exempel genom att visa att de inte är perfekta i alla led och tydliggöra vad de menar med ord som klimatneutral och klimatkompensera. 
  • Få faktabaserad information om sin hållbarhetspåverkan, till exempel genom att se hur stor klimatpåverkan deras köp har.
  • Slippa välja mellan ohållbart och hållbart.

Studier som gjorts i syfte att undersöka drivkrafterna för hållbar konsumtion visar att konsumenter med miljömedvetna attityder inte nödvändigtvis har ett miljömedvetet beteende. Här finns stora behov som få företag tar tillvara på.

Bild av grupp kollegor som sitter och skriver med papper och penna fokuserat.
En kvinna och en man sitter på stolar och lyssnar på när en person pratar.

Hjälp era kunder att gå från miljömedvetenhet till verkligt hållbart agerande

– Företag och organisationer har allt att vinna på att lyfta fram hållbarhetsfrågan. Inte minst blir det viktigt de närmaste 5-10 åren när en mer miljömedveten generationen växer upp och bildar en ny köpstark målgrupp, säger Sarah Isaksson. 

Företag som inser att normer förändras och vågar ompröva gamla sanningar kommer bli framgångsrika, menar Sarah Isaksson och avslutar med några tips på vägen: 

– Strategier för hållbarhet kan se olika ut, men för att komma någonvart behöver företag framförallt vara trovärdiga och göra det enkelt för konsumenten att välja rätt. Och bygg på lust, inte pekpinnar!

Sarah Isaksson är hållbarhetsansvarig på Antrop och hjälper uppdragsgivare bli mer hållbara i sin tjänsteutveckling och gör framtidsspaningar.

Sarah Isaksson

070-347 53 88

Faktakollen

  • 87 % av 18-35-åringar i Sverige idag tycker att det är viktigt att leva hållbart. Siffran har ökat årligen, och främst är det männen som har tagit ett skutt här och blivit hållbarhetsmedvetna. De har generellt sett varit mindre hållbarhetsmedvetna än kvinnorna, men börjar komma ikapp.
  • Barn mellan 7-18 år rankar hållbarhet som deras största oro visar en undersökning där 6000 barn i sju länder intervjuats.
  • Nästan 50 % av de tillfrågade barnen i studien tänker på miljön dagligen eller åtminstone en gång i veckan. Och de ser sig själva som första svar på pågående klimat- och hållbarhetskriser.
  • Åtta av tio säger att de vill stötta varumärken och företag som tar ansvar för miljön och klimatet.
separator separator