Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Gör framtiden greppbar med Foresight

Idag omvärldsspanar de flesta i någon mening. Man följer hur affären påverkas av trender och samhälle. Men det är få som arbetar organiserat med frågan. Det vill vi ändra på.

Lästid: 5 min

 

Bild på pajdiagram som visas på en dator
Bild på en skärm som visar en graf.

Vi vet att mänskliga psyket har svårt att skapa sig en bild av en framtid som är annorlunda än idag. Vi är bra på att förhålla oss till det vi vet, men inte för det okända eller oväntade. Även om vi vet att vi står inför många utmaningar idag är det viktigt att som företag och myndighet lyfta blicken och förstå hur framtidens utmaningar och möjligheter kan påverka just dig. Det gör ni genom att strukturera, analysera och systematiskt arbeta med ett framtidsperspektiv. Helt enkelt, göra framtiden greppbar för att sedan kunna förstå hur du ska kunna agera på den idag. 

På Antrop stöttar vi organisationer med framtidsspaningar och omvärldsanalyser. Därför tänkte vi dela med oss av några tips för hur ni kan komma igång med forsight. 

Foresight som ramverk

Foresight är ett bra ramverk för att hjälpa dig kliva in i möjliga framtider och förstå vad de kan innebära för din verksamhet. Det gäller att följa en strukturerad process för att hålla sig på banan och nå ett användbart resultat.

Börja med att förstå nuet

Du behöver börja med att förstå nuet för att förstå vad som kommer påverka dig i framtiden. Fundera kring vad är det som formar din affär idag och vad som driver förändring i din bransch. Det kan handla om både drivande krafter för förändring som tillväxt eller krafter som motverkar förändring såsom lagar och politiska riktlinjer. Fundera också kring vilka mönster, cykler som återkommer och påverkar din affär. Historien har ju som vi lärt oss en tendens att upprepa sig, så glöm inte det historiska perspektivet; vilka stora händelser har påverkat och vad är sannolikheten att hända igen?

Det är alltså viktigt att förstå både nuet och framtiden från en rad olika perspektiv för att med bästa förmåga fånga det komplexa nät av krafter som formar dess framtid idag. Ett enkelt hjälpmedel för att checka av att du inkluderat en bredd av perspektiv är PESTLE.

“Så glöm inte det historiska perspektivet; vilka stora händelser har påverkat och vad är sannolikheten att hända igen?”
Modell med cirklar runt en klocka som ska symbolisera arbetet med foresight metoder

Du kan lätt komma bli överväldigad av all data och olika parametrar. Nyckeln till att ta sig ur den här fasen med ett material som faktiskt är hanterbart är därför prioritering. Helt enkelt fundera kring vad som är viktigast att ta med sig till nästa steg, då det är dags att måla upp möjliga framtider.

Måla upp möjliga framtider

Detta steg, att måla upp möjliga framtider, hjälper dig att omvandla de viktiga parametrar för ditt nuläge till konkreta, greppbara framtidsscenarier. Att göra detta på ett strukturerat sätt hjälper dig att se bortom allt som brinner mest idag och att inte låta dina personliga preferenser forma en skev bild av framtidens risker och möjligheter.

“Kom ihåg att framtiden består av olika framtidsbilder. Det gäller att kunna ha flera perspektiv samtidigt.

Nu är det även dags för det roliga men svåra; att bli spekulativ. Det finns en rad olika hjälpmedel för att måla upp framtidsscenarier. Gemensamt för dem alla är att du grundar dem på insikterna från kartläggningen av nuet, men att du lämnar säkra bevis på vad som faktiskt sker idag och blir just spekulativ. Många är obekväma med detta. Vitkigt att understryka är att det inte handlar  om att förutspå något – vi kan inte veta något med säkerhet. Det handlar om att förbereda sig och inspireras genom att reflektera kring olika möjliga utkomster. Kom ihåg att framtiden består av olika framtidsbilder. Det gäller att kunna ha flera perspektiv samtidigt.

I det här steget vill du involvera andra exempelvis genom en gruppövning. Ett tips på ett verktyg för att formulera och visualisera olika bilder av framtiden är fyrfältaren. 

Fyrfältaren hjälper dig att ta fram fyra olika bilder över framtiden utifrån två starka krafter i omvärlden.

Vi ser en modell över dom olika världarna i denna analys

Förstå hur din verksamhet påverkas

Nu har du olika framtidsscenarier som är greppbara, alltså formulerade och visualiserade. Nu är det dags att fundera kring vad de kan innebära för din verksamhet.

Vad är din önskade framtid? Hur vill och kan du påverka den? På vilket sätt kan du bidra till Agenda 2030?

Du får också en grund att stå på för att måla upp ett önskat framtidsscenario. Vad är din önskade framtid? Hur vill och kan du påverka den? På vilket sätt kan du bidra till Agenda 2030? Du kan lätt formulera en vision kring genom att samla nyckelpersoner i organisationen och reflektera kring detta tillsammans. 

Ett sista steg är att göra en gapanalys för att identifiera skillnaden mellan verksamhetsläget idag och den önskade vision ni strävar efter. Det kan handla om ny kompetens ni behöver bygga upp, produktgrupper eller tjänster. Varför inte hålla en designworkshop för att utforska möjligheter!?

Oavsett syfte med och inriktning på framtidsstudien så har du lärt dig vad du behöver ha koll på framöver och vilka potentiella effekter det kan ha på din verksamhet. Du är mer förberedd och flexibel när framtiden plötsligt är här.

Vill du lära dig mer om foresight?

Se vårt webbinarium om hur du framtidssäkrar din affär genom foresight och designtänkande? Se videon här

Sarah Isaksson är hållbarhetsansvarig på Antrop och hjälper uppdragsgivare bli mer hållbara i sin tjänsteutveckling samt gör framtidsspaningar.

Sarah Isaksson

070-347 53 88

separator separator