Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

5 tips – för att komma igång med UX-research

Med UX-research lär vi känna våra användare på djupet. Det ökar dina chanser att leverera konkurrenskraftiga kundupplevelser – och minskar risken att du lägger tid och pengar på tjänster och produkter som inte lever upp till kundernas förväntningar. I den här artikeln listar vi våra 5 bästa tips för att komma igång med arbetet.

Lästid: 6 min

En kvinna sitter och gör desktopresearch
Kvinna sitter framför datorn och jobbar.

Vad är UX-research?

Det krävs researcharbete för att kunna förbättra, utvärdera eller designa nya tjänster eller produkter baserat på verkligt behov istället för magkänsla. UX-research handlar om att leta fram din inre detektiv. Syftet är att systematiskt ta reda på vad dina användare har för behov, beteende, attityder och upplevda problem.

Varför gör man UX-research?

Om det du designar inte har ett sant värde för dina kunder spelar det ingen roll hur fantastisk och avancerad tjänsten är, eller hur innovativ affärsmodell du har. UX-research hjälper dig att ta mer välgrundade designbeslut. Genom att få större förståelse  om dina användares beteende förbättrar du användarupplevelsen och minskar riskerna kopplat till lansering av en ny produkt eller tjänst.

Antrops fem tips för att komma igång med din research:

Det finns många olika metoder att välja mellan för att lyckas med UX-research. Men oavsett vilken metod du väljer finns det några övergripande saker som är viktiga att tänka på.

1. Formulera syftet med researchen

UX-research kan se olika ut beroende på vilket fokusområde du har. Därför är det viktigt att alltid börja med att sätta tydliga effektmål. 

 • Vad vill du uppnå med researchen? 
 • Utgå från din verksamhet och vad målet med projektet är. 
 • Vad behöver du lära dig av din research för att nå det målet?

Ett klassiskt misstag är att välja en metod innan du definierat syftet med researchen. Utgå istället från vilket tillvägagångssätt som bäst kan hjälpa dig att hitta svar på dina frågeställningar. Det finns olika sätt att använda research för att skapa bättre lösningar. Exempelvis kan du använda dig av Mixed Methods som går ut på att man integrerar kvantitativa och kvalitativa insiktskällor.

Vill du lära dig mer om metoden? Se vårt webbinarium här!

2. Ställ rätt frågor

För att lyckas med din research är det viktigt att ställa rätt typ av frågor. Utgå från syftet med din research när du formulerar dina frågor. Vad är det för problem som din produkt eller tjänst ska lösa?

Du behöver förstå problemet som du ska lösa, så att du inte lägger all kraft på att skapa rätt lösning men till fel problem. Det kan handla om att skapa en förståelse för hur användarna interagerar med produkten eller tjänsten, vilka delar som fungerar bra och var det finns utmaningar för användarna. Finns det befintliga kunder du kan prata med, som redan kan produkten, för att förstå deras behov eller utmaningar? Eller vill du skapa något helt nytt från grunden? Finns det en befintlig databas eller är det här en ny produkt/tjänst du vill skapa? 

Beroende på vad du behöver ta reda på och vad du söker efter finns det olika sätt att samla in svar på. Exempel på metoder kan vara:

 • Djupintervjuer
 • Inventera befintligt material, t.ex. kundresor
 • Kvantifierbara enkäter

3. Testa snabbt – använd hypoteser

En hypotes är ett antagande som vi utgår ifrån är sant tills vi har testat det på våra användare. Genom att testa hypotesen på användare tidigt, kan du snabbt se vad som fungerar och vad som behöver justeras. Därmed säkerställer du att du framöver löser rätt problem. 

Det är viktigt att snabbt ta insikter och lärdomar från dina tester till vidareutveckling. Lägg inte för mycket tid på analyser initialt, använd istället resultatet och gå vidare med det. Misslyckas snabbt, våga tänka nytt och lära om. Syftet är att snabbt få feedback så du kan förbättra produkten eller tjänsten genom att antingen bekräfta eller motbevisa din hypotes. På så sätt upptäcker du möjliga utmaningar tidigt i processen.

Det finns flera metoder att testa hypoteser på, några exempel är:  

 • Användningstester
 • Konceptskisser
 • Triggermaterial

4. Använd din nyfikenhet och var modig

Nyfikenhet är nyckeln till bra research och design. Det är en av de viktigaste och bästa egenskaper en designer kan ha. Genom att vara nyfiken kan du ställa insiktsfulla frågor, skapa djupare engagemang och upptäcka nya vägar och mål. Ett problem kan visa sig se väldigt annorlunda ut jämfört med vad du hade tänkt dig från början. 

Några värdefulla råd på vägen:

 • Var nyfiken genom hela researchprocessen, och anta aldrig att du vet någonting i förväg. Ha ett öppet sinne och var beredd på det oväntade! 
 • Våga testa nya saker och ställ många och öppna frågor så att du bättre kan förstå de utmaningar och behov användaren har. Låtsas att du är en nybörjare och tolka inte in för mycket i svaren, det kan betyda olika för alla.
 • Utmana gärna de tidiga, ofta ytliga, problemformuleringar som finns och på så sätt fånga upp användarens dolda behoven. Observera vad testpersonen säger och värdera det mot vad hen gör. Det finns mycket värdefull information att hämta i användarnas kroppsspråk och röstläge. Undvik att värdera vad användaren säger med miner och kommentarer så att användaren inte försöker göra “rätt”.

5. Förankra och fördela ägandeskap

För att få ut mest värde av er research är det bra att samskapa, inkludera och engagera alla i verksamheten eller arbetsgruppen som behöver få insikter om användaren. Lär organisationen hur de använder resultatet från researchen för att ta bättre beslut, förbättra sina tjänster samt hur organisationen kan få samsyn och arbeta i tvärfunktionella team.  För ett bra mottagande och ägandeskap inom organisationen behöver du bjuda in organisationen/projektteamet i processen.

Några sätt att göra det på är att:

 • Bjuda in olika intressenter till en workshop
 • Ta hjälpa av andra personer från organisationen och låta dom vara med i intervjuer och analysarbete, t.ex. be någon att anteckna på intervjuer eller tester
 • Paketera era insikter i en kundresa för att sprida vidare i organisationen. Lär dig mer om hur du kan göra detta i vår guide här

Behöver du hjälp att komma igång?

Antrop har hjälpt många företag, från mindre aktörer och organisationer till globala jättar, att utveckla sin affär och nå bättre insikter med hjälp av research. Vi berättar gärna mer om arbetsmetoden eller hjälper er med ert researcharbete. 

Vill du veta mer om UX-research? Hör av dig till mig.

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator