Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Produktpass gör din tröja, stol eller kaffebryggare cirkulär

Din pryl är väg att få sitt eget pass. Men varför? I dag samlas enorma mängder data om oss via de digitala enheter vi använder. Prylar och produkter däremot bär nästan inte med sig någon data alls. Detta gör att underhåll, återbruk, reparation och återvinning blir svårare. Antrop arbetar just nu i ett projekt där vi undersöker så kallade produktpass som en lösning på problemet.

Lästid: 3 min

 

Bild på en hand som håller i en telefon och skannar en QR kod på en svart stol.
Bild på en hand som håller i en telefon och skannar en QR kod på en svart stol.

Antrop har, genom det nordiska nätverket LOOP, utforskat cirkulära möjligheter i en rad olika branscher – som textil, e-handel och möbler. Ett behov som ständigt återkommer är tillgången till produktinformation genom värdekedjan, alltså mellan alla aktörer som är involverade i produktens livscykel från tillverkning hela vägen till kund, återbruk och återvinning – som producenter, återförsäljare, konsumenter eller reparatörer. 

System för att spåra produkter genom värdekedjan

Nu undersöker Antrop en lösning på problemet med saknad information genom värdekedjan. Lösningen kan vara digitala produktpass, även kallat spårbarhetssystem eller cirkulära ID:n. Ämnet digitala produktpass diskuteras på många håll idag. I Sveriges första handlingsplan för cirkulär ekonomi föreslås ett pass för produkter och i vår förväntas EU komma med förslag på vad ett digitalt produktpass ska innehålla.

Bild på Maria Klint, cirkulär tjänstedesigner på Antrop

Produktpassen har potential att förenkla för människor att göra hållbara informerade val på riktigt, både längs med värdekedjan och som konsumenter.

Maria Klint, cirkulär tjänstedesigner på Antrop

Bild på en prototyp i mobil för ett produktpass

Är produktpass modebranschens räddning?

Ett annat företag som har kommit långt i arbetet med produktpass är det amerikanska företaget EON. EON grundades 2015 med syftet att driva övergången till ett cirkulärt handelssystem. Med EON skapas nya system, incitament och affärsmodeller, som är avgörande för en rättvis och lönsam framtid. Deras pilotprojekt heter CircularID™ Protocol, och testas nu av textilbranschen. Både H&M och outdoor-företaget Houdini är partners och under sommaren 2021 jobbade Antrops techpartner Prototyp tillsammans med Houdini för att testa EON:s cirkulära ID.

Möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Nu har svensk möbelbransch bestämt sig för att gemensamt ta steget att utforska hur ett produktpass för ökad cirkularitet skulle kunna se ut. Tillsammans med forskningsinstitutionerna Chalmers Industriteknik och Rise har Antrop nyligen dragit igång projektet: “Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden” som löper över 2 år och har beviljats stöd från Vinnova.

Målet med projektet är att skapa ett eller flera produktpass som ska testas i verkligheten. Förutom att skapa användarvänliga lösningar för delning av informationen  ska man inom projektet också utforska vilken typ av ytterligare information som kan göra utveckling av cirkulära affärsmodeller och tjänster möjlig. 

Digtialisering en nyckel för produktpass

Digitalisering och datadelning ger förutsättningar för att ta ett språng i utvecklingen mot cirkulära flöden. I ett system där information följer med möbeln, plagget och andra varor kan en mängd aktörer bidra till produktens många och långa liv. 

Elektronikprojekt – inspirerande föregångare inom produktpass

En inspirerande föregångare till det produktpass Antrop arbetar med är KEEP – Spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system. För elektroniskt och elektriskt avfall (e-avfall) är en av de snabbast växande avfallsströmmarna på planeten. Endast en bråkdel av allt detta avfall hamnar i formella återvinningsanläggningar. Detta får förödande konsekvenser för vår planet och hälsan för människor som tar hand om avfallet. Det här är bakgrunden till att Chalmers Industriteknik och bland andra Clas Ohlson, Dustin och Lenovo drivit det Vinnova-finansierade projektet: KEEP. Projektet startade 2018 och hittills har man arbetat fram en prototyp. Nästa steg är att genomföra tester i verkligheten, både inom nyproduktion, försäljning, återbruk och återvinning. 

Bild på Linda Almqvist, tech manager på Prototyp

Vi skapade ett digitalt gränssnitt mot konsument, där ägaren av ett plagg kan addera unik information längs en tidslinje, och på så sätt skapa mervärde till en produkt. Det kunde till exempel vara information som att plagget bestigit ett berg.

Linda Almqvist, tech manager på Prototyp

Lättare att göra rätt med mer kunskap

Arbetet med att skapa produktpass pågår och du kan alltså räkna med att i framtiden kunna spåra och få information om din varas historia. Något som kommer att underlätta för oss alla att bli mer cirkulära framöver. 

– Genom att jobba med reella behov och användarvänlighet kan vi göra det lättare för konsumenter, tillverkare och reparatörer att göra rätt. Den resan ser vi på Antrop fram emot att vara en del av, säger Maria Klint.

Fakta om produktpass

Digitalisering kan bidra till att förbättra tillgången till information om egenskaperna hos produkter som säljs i EU. Ett elektroniskt produktpass kan till exempel ge information om en produkts ursprung, sammansättning, reparations- och demonteringsmöjligheter samt hantering av uttjänta produkter. Ökad informationsdelning om produkter och mellan aktörer i värdekedjor ska bidra till ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

Prata med mig om du vill veta mer om produktpass.

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator