Antrop stöttar Friends i att utveckla kunskapsbank för att motverka mobbning

Vi är så stolta och peppade över att få jobba med Friends! Efter sommaren drar vi igång ett projekt tillsammans med att ta fram världens främsta kunskapsbank inom mobbning och civilkurage.

På Friends får man återkommande frågan från till exempel skolpersonal, ledare inom fritidssektorn, rektorer, vårdnadshavare samt barn och unga hur man kan gå tillväga när en kränkning uppstår. Många vill agera men känner inte att de vet hur.

Höja kunskapen och sänka tröskeln för att agera mot mobbning

Friends vill sänka tröskeln för den som vill hjälpa, genom att höja kunskapen om utsatthet för mobbning, kränkningar, trakasserier och diskriminering. Genom att erbjuda konkreta verktyg för hur vuxna alltid kan stå upp för barns bästa gör man det lättare att agera. Samtidigt vill Friends stärka barn och unga för att de själva ska känna sig trygga i att stå upp för varandra, ta hjälp och stöd av vuxna samt rusta dem med kunskap om sina egna rättigheter.

Världens främsta kunskapsbank inom mobbning och civilkurage

Idag finns mycket kunskap om de här frågorna, men inte samlad, lättillgänglig och sökbar. Friends vill skapa en lättillgänglig, omfattande och kostnadsfri kunskapsbank med konkreta verktyg och inspiration som också når ut till människor som inte har svenska som första språk. 

— Det känns oerhört fint att få bidra i det här viktiga arbetet. Friends gör skillnad varje dag och vi har länge drömt om att få samarbeta med dem, säger Zandra Rauchwerger, Antrops VD.

Zandra Rauchwerger, VD, Antrop

Zandra Rauchwerger, VD, Antrop

Om Friends

Friends är en barnrättsorganisation utan vinstsyfte som vill skapa en värld utan mobbning, och den organisation i Sverige som besitter den största, samlade, forskningsbaserade kunskapen och beprövade praktiken om hur vi kan stoppa och förebygga mobbning bland barn och unga. 

Mobbning är ett allvarligt samhällsproblem som drabbar barn och unga hårt. Men vi vet också att mobbning går att stoppa genom förebyggande systematiskt trygghetsarbete, där en av skyddsfaktorerna är att vuxna runt omkring närvarar och alltid agerar.

Läs mer om projektet här.

 

Vad gör Antrop?

I det här projektet kommer vi att arbeta med bland annat UX-design.