Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Antrop certifierade som ett Great Place to Work 2022

Antrop har återigen blivit certifierade som en utmärkt arbetsplats i världens största medarbetarundersökning Great Place to Work®.

Lästid: 3 min

 

Illustration Diplom Great Place to Work och hand som gör perfekttecken
Maria Idebro, konsultchef och Zandra Rauchwerger, vd på Antrop står med varsin kopp kaffe och ler mot varandra.

“Särskilt uppskattar jag att vi är en organisation som vill göra världen bättre, på riktigt! Att vi inte nöjer oss med att göra som vi alltid gjort utan fortsätter utveckla våra metoder. Att vi jobbar med personlig utveckling och inser värdet av det för både medarbetare och organisationen som helhet.”

Citat från medarbetarundersökningen

Undersökningen Great Place to Work visar bland annat att 100 % av medarbetarna är stolta över vad man tillsammans åstadkommer och över att vara en del av Antrop. Alla är också eniga om att man kan vara sig själv på Antrop, man har förtroende för ledningen, får ta mycket eget ansvar, man bryr sig om varandra och att alla Antropare  behandlas lika.

Hur går det till?

I undersökningen får medarbetarna ta ställning till 63 påståenden som delas in i fem dimensioner; trovärdighet, rättvisa, respekt, stolthet och kamratskap. För att bli certifierad som en utmärkt arbetsplats ska medarbetarundersökningen nå ett resultat på 70 % i Trust Index (dvs snittet på hela undersökningen) – i år nådde Antrop hela 95%. Resultatet har också ökat inom alla fem dimensioner.

Grattis till certifieringen! Zandra Rauchwerger, VD på Antrop. Hur känns det?

– Så fina resultat! Det gör mig glad och stolt. GPTWs definition av en utmärkt arbetsplats är “en arbetsplats där man litar på människorna man arbetar för, känner stolthet för det man gör och trivs tillsammans med människorna man jobbar ihop med”. Såklart en vill jobba på ett sådant ställe!  

Är det något särskilt i resultatet du förvånas över?

– Att vi har ökat resultatet i alla kategorier, trots att vi har ett par år snart bakom oss med pandemi och tuffa utmaningar kopplat till det. Det känns oerhört fint att vi tillsammans ändå lyckas behålla en kultur vi trivs så bra i och är stolta över.

Vilka är dina tre bästa lärdomar för att bli ett GPTW?

– De tre är:
1. Jobba medvetet med resultatet. Både vad som är viktigt att måna och behålla. Och det som borde förbättras.
2. Vi satte ihop en medarbetargrupp som tillsammans analyserade  resultatet senast vi gjorde undersökningen, och som kom med förslag på förbättringar som införts.
3. Var transparent med resultatet internt så att kollegor både kan dela stolthet och komma med idéer framåt. 

Certifierade … i år igen! 

Det här är tredje gången Antrop får certifieringen Great Place to Work.

Great place to work logga och en illustrerad hand.

Om Great Place To Work ®

Great Place To Work ® är världens största arbetsplatsstudie. Varje år utför de  medarbetarundersökningar med 19,8 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 106 länder.

Resultatet används som grund för att förstå vad som fungerar och vad som kan förbättras för att nå bättre verksamhetsresultat och skapa en arbetsplatskultur där varje medarbetare känner tillit och engagemang.

separator separator