Tillgänglighetsanpassa din webb eller tjänst: 9 tips!

En tillgänglig digital tjänst ökar upplevelsevärdet och även eventuell försäljning på din webbplats eller tjänst. Det är bevisat. I dagarna började Webbtillgänglighetsdirektivet gälla vilket är något du, och din webbplats, behöver förhålla er till. 

Antrops UX-designer och tillgänglighetsexpert Sara Wennersten hjälper dig att göra din webb eller app tillgänglig för alla.

Skärmavbild 2020 09 25 Kl. 10.34.13

Sara Wennersten ger dig förslag på hur du kan tillgänglighetsanpassa din webbplats eller app.

Tillgänglighet gör den totala kundupplevelsen bättre

Framtidssäkra er webbplats, app eller tjänst genom att göra den tillgänglig för alla. Även om ni inte omfattas av alla lagar och regler än, har ni allt att vinna på att göra det här arbetet redan nu. När du tillgänglighetsanspassar en digital tjänst, så blir den bättre för alla, även de som inte har en funktionsnedsättning. Fler möjliga kunder och användare, och ännu nöjdare kunder och användare.

Gör så här:

1. Beskriv innehållet med text

Se till att alla foton, ikoner, ljudklipp och illustrationer även beskrivs med text. De ska beskriva vad bilden visar, t ex “Illustration på en världskarta” för att skärmläsare och punktdisplayer ska kunna berätta för användaren vad det är.

2. Se över kontraster på din webbplats

Färgade bakgrunder eller foton med text på är snyggt, men inte speciellt tillgängligt. Se till att dina användare kan se tydligt vad det står, kontrollera gärna med hjälp av ett verktyg som du kan hitta kostnadsfritt på webben, en så kallad. "Contrast checker". Se även över att markeringsfärger har bra kontrast och sticker ut från andra färger i tjänsten.

3. Ta fram en anpassad digital färgpalett

Om era företagsfärger är i knalliga eller ljusa nyanser kan det vara läge att se över dem och göra en speciell grafisk profil för era digitala tjänster. Det betyder inte att ni tappar er grafiska identitet, bara att den blir mer tillgänglig där det behövs.

4. Markera mera - förstärk budskapet

Stanna inte vid att använda endast färg för att markera textlänkar eller knappar. Välj gärna att göra textlänkar understrukna, förstärk budskapet med en ikon eller markera på annat sätt att en yta är klickbar.

5. Stora klickytor förenklar

Knappar och klickbara objekt ska ha stora klickytor. Det gör att även personer med motoriska funktionsnedsättningar kan träffa ytan.

6. Ha ett luftigt innehåll

Kläm inte in för mycket information på dina webbsidor. Det blir svårare att ta till sig informationen då.

7. Guida till en logisk läsordning

Se till att innehållet är strukturerat på den digitala tjänsten. Det hjälper till att göra läsordningen logisk för någon som tabbar sig igenom innehållet istället för att klicka med till exempel en mus.

8. Skapa överblickbara och läsbara texter

Textstycken med långa rader eller litet radavstånd kan blir svårlästa och det är lätt att tappa bort sig. Skriv texter med ord som kan förstås av mottagaren, är i tillräckligt stor storlek och i ett typsnitt som har en varierad form på bokstäverna. De ska också vara möjliga att förstora genom att aktivera detta i datorns eller mobiltelefonens inställningar samt kunna översättas till andra språk av översättningsplugins.

9. Texta dina filmer

85% av alla videos, både på sociala medier men även på webbplatser, ses utan ljud. Lägg till en undertext i er video så når ni ut med ert budskap, och underlättar för den som har svårt att höra.

Tillgänglighet för alla

Webbdirektivet gäller än så länge för myndigheter och offentlig verksamhet. Vad kan hända om man inte har anpassat sin webbplats eller tjänst?

En missnöjd användare kan anmäla webbsidan eller appen för försummelse. I det första svenska rättsfallet dömdes en stor myndighet i domstol att betala en klumpsumma på 20 000 kronor till den som anmält webbsidan. Webbtillgänglighetsdirektivet, som gäller från 23 september 2020, ger nu möjlighet för alla EU-länder att utdöma böter till den som äger webbplatsen. Vilken summa det kan röra sig om, och även hur granskningen ska gå till, kommer i Sverige att fastställas och utföras av DIGG, Myndigheten för digital förvaltning.

Ta tillgänglighet på allvar. Hör av er om ni vill ha hjälp att nå tillgänglighetsmålen

*WCAG 2,1 AA

WCAG är en förkortning för Web Content Accessibility Guidelines. Det är en samling internationella riktlinjer för tillgänglighet på webben. 

Webbplatser och mobila applikationer kan säkerställa att de lever upp till kraven genom att följa en särskild europeisk standard som heter EN 301 549 V2.1.2.

Tillgänglighetskraven består av fyra principer. Där står att digital service ska vara:

  • Möjlig att uppfatta
  • Hanterbar
  • Begriplig
  • Robust

Principerna har fastställts i webbtillgänglighetsdirektivet och DIGG:s (Myndigheten för Digital Förvaltning) föreskrifter.

WCAG är nu inne i version 2.1 och finns i tre graderingar, A, AA och AAA där den sista är den strängaste. Svenska myndigheter och officiella företags nyutvecklade webbsidor ska sedan 23 september 2019 följa riktlinjerna för AA. enligt lag.

Viktiga datum:

Från 23 september gäller reglerna även äldre webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018)

Från 23 juni 2021 gäller reglerna även mobila applikationer