Med bakgrund från retail stärker Linda Glad upp Antrops hållbarhetsteam

Vad innebär det att vara hållbarhetsdesigner, hur hanterar vi hållbarhetsfrågan i en tid av pandemi och hur gick vägen från retail till fokus på hållbarhet. Möt Linda Glad.

Vad gör en hållbarhetsdesigner?

– För mig innebär arbetet att stärka det traditionella hållbarhetsarbetet genom att grunda det i djupgående kundinsikter och öka innovationshöjden med hjälp av designmetoder. 
Historiskt sett har design bidragit till att skapa det ohållbara system vi har idag, helt enkelt för att det är ett extremt kraftfullt verktyg.

Vi befinner oss nu i ett läge där vi snabbt och fundamentalt behöver ändra på mycket i vårt samhälle – från hur vi driver företag till hur vi organiserar det offentliga och lever våra liv. Nu är det läge att lära oss av historien och använda designmetoder för att hamna på rätt köl. 

Kombinationen är styrkan

– Det systematiska hållbarhetsarbetet där vi mäter, sätter mål, följer upp och reviderar - det är avgörande för att vi ska ta oss framåt. Men det är också svårt att åstadkomma annat än inkrementell förändring med den typen av metoder. Med design, eller Design Thinking, kan vi ta de större kliven. Vi kan ha ett systemperspektiv, utforska nya möjligheter och ta designmetoder till stöd för att förankra hållbarhetsvisionerna internt i organisationen, hävdar Linda Glad.

Ny hållbarhetsdesigner

På Antrop har Linda Glad arbetat med omställningen till cirkulär ekonomi i LOOP - ett nordiskt nätverk som stöttar företag i arbetet med att utforska och innovera cirkulära lösningar. Hon har även jobbat med IVL Svenska Miljöinstitutet, där Antrop designar och utvärderar ett flergångssystem för take-away-förpackningar.

Linda Glad, hållbarhetsdesigner

Linda Glad, hållbarhetsdesigner

Hållbarhetsarbetet – mer aktuellt än någonsin

Att ett gediget hållbarhetsarbete ger större anpassningsförmåga och ökad stabilitet vet de flesta stora företag idag. Och på ett individuellt plan, utan att förringa de stora förluster och sorger som många fått genomlida under pandemin, har vi äntligen fått uppleva att förändring är möjlig.

– Jag som bor i en storstad har fått uppleva hur fritt vi kan cykla och promenera när det inte är bilar och bussar överallt. Många av oss har gjort enorma tidsbesparingar genom att hålla möten digitalt istället för att resa och flygvärdinnor blir omskolade till vårdpersonal. Människor är nu mer benägna att testa något nytt.

Från retail till ett fokus på hållbarhet

Linda Glads egen väg till rollen som hållbarhetsdesigner gick via retail. Hon har i grunden en utbildning inom företagsekonomi och marknadsföring och började sitt yrkesliv som koordinator inom konsert- och turnéproduktion. Därefter gick hon vidare till retail.

– Jag var medgrundare och drivande av ett normkritiskt barnklädesföretag - ett bolag som vi drev i tolv år och ett varumärke som vi fick utmärkelse för. Det var också då jag på allvar fick upp ögonen för hållbarhetsfrågor. Textilindustrin är som bekant oerhört smutsig och vi arbetade aktivt för att driva förändring utifrån den plattform vi hade.

Med med ett ökat intresse för konsumtionsfrågor, cirkulär omställning och design thinking bestämde hon sig för att vidareutbilda sig till hållbarhetsspecialist.

– Jag fick praktik på Antrop, och på den vägen är det. Hurra för slingriga vägar!

Nyfiken på hållbarhetsdesign?

Vill du utforska möjligheterna att använda design thinking i dina hållbarhetsutmaningar? Hör av dig! [email protected]

Mer om hållbarhetsdesign

Läs mer om vad vi kan erbjuda inom hållbarhetsdesign på Antrop 

Några av våra case inom hållbarhet är: 

Naturvårdsverket: Beteendeförändring för minskad mängd plast i haven

Avanza: Innovation och strategi för hållbarhet

Greenly: En tjänst för att minska elanvändandet i hemmet

Linda Glad i aktion efter en intressant workshop.

Linda Glad i aktion efter en intressant workshop.