Därför är designprocessen din väg till effektiv affärsutveckling

Affärsutveckling kan inte längre primärt handla om paketering av erbjudande, effektivisering av produktion och försäljningsteknik. Du behöver också arbeta med innovation av själva tjänsten. 

Designprocessen hjälper dig med effektiv affärsutveckling.

Designprocessen hjälper dig med effektiv affärsutveckling.

Att människor tilltalas av vacker design har varit ett faktum under tiotusentals år. Men hur kommer det sig att vi under det senaste decenniet sett managementfirmor köpa designbyråer och personer på ledningsnivå prata om designtänkande? Har världen blivit besatt av att allt måste vara vackert? Nej. Det är processen de vill åt. Men varför — och behöver du bry dig?

Teknikutvecklingen är grunden

Intresset för design på ledningsnivå hör ihop med den snabba teknikutveckling som skett, och kommer fortsätta ske, under överskådlig tid. När de tekniska förutsättningarna ändras, förändras även ramen för affärsutveckling.

Teknikutvecklingen från tidigt 1900-tal och framåt enligt Moores lag. Lagen innebär att processorkraften fördubblas varannat år.

Teknikutvecklingen från tidigt 1900-tal och framåt enligt Moores lag. Lagen innebär att processorkraften fördubblas varannat år.

Affärsutveckling idag behöver vara mer än paketering av erbjudandet, en effektivare produktion och försäljningsteknik. Idag måste utvecklingen även handla om innovation av själva tjänsten.

*Du känner säkert till historien om Kodak. Det var 1990-tal och att fotografera digitalt blev allt vanligare. Kodak var tidigt ute med att utveckla teknologin för digitalfoto. 1992 var de redo att introducera digitalkameror på marknaden. Företaget hade kunnat bli världsledande på området. Men ledningen fick kalla fötter och drog in satsningen av rädsla för att försäljningen av film skulle gå ner. Trots försök att vara fortsatt relevanta gick det stadigt utför för Kodak som försattes i konkurs 2012.

Så - hur utnyttjar du då designprocessen för att utveckla din affär? 

Det finns tre egenskaper hos processen som gör den attraktiv: 

1. Kundens behov står i centrum

Genom att analysera verkliga kundupplevelser kan vi innovera tjänster som på riktigt matchar människors behov, beteenden och drivkrafter. Vi drivs av stor nyfikenhet på det egentliga problemet och utmanar befintliga sanningar för att hitta nya lösningar som dina kunder älskar. Du är inte målgruppen.

2. Hjärnan utmanas att komma på många lösningar

Genom designprocessen genereras många olika lösningsförslag ur flera perspektiv. Brainstorming och samskapande, gärna med folk som inte tänker precis som du. Gå inte för snabbt på lösning, och “kill your darlings”.

3. Idéer kvalitetssäkras snabbt

Med hjälp av prototyper, test och iteration — välandvända verktyg inom design — ser du snabbt vad som fungerar och inte. Ju snabbare du hittar felen desto bättre. Det är inget misslyckande utan en del av processen.

Undvik fallgroparna och skapa framgångsrika affärer

Att införa designprocessen för att utveckla sina tjänster och sin affär är en bra idé. Men se till att undvika fallgroparna. Som att tro att design enbart handlar om yta och att därför inte få effekten av processen, eller att designers och affärsutvecklare jobbar separat och inte drar nytta av varandras styrkor. Eller att faktiskt införa designprocessen men missa kulturen som krävs för att få full effekt — och verkligen åstadkomma innovation.

Vill du ha hjälp att kickstarta din affärsutveckling med design? Anmäl dig till Frukostklubbens nästa tillfälle:

Webbinarium: Designtänkande för ledningsgruppen

22 oktober 8.30 - 9.00 // Kostnadsfritt webbinarium med Katarina Walter

Under 30 minuter förklarar Katarina Walter, designer och Antrops vd, varför designtänkande leder till framgångsrika affärer. Här lotsar vi dig igenom grunderna i designprocessen och vad du som chef och ledare behöver bemästra för att dra fördelar av den i din organisation. 

Anmäl dig här

Katarina Walter, vd Antrop

Katarina Walter, vd Antrop

Katarina Walter är vd, strateg  och designer. Hon är en av Sveriges ledande experter på hur man tar fram fantastiska kundupplevelser och branschledande tjänster. Hon leder designbyrån Antrop som har vunnit guld i Årets byrå 2020 och varit topplacerad de senaste 5 åren. 

Så arbetar Antrop med digital design

Med kunddriven digital design tar du steget från smarta strategier till designade, lanserade tjänster som hjälper era kunder på bästa sätt i de digitala kanalerna. Utifrån research och testade koncept tar vi fram UX, grafisk form och innehåll baserat på användarnas verkliga behov.

Läs mer om Digital Design